Siirry suoraan sisältöön

Avoimuus, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö

Tärkeitä kaupungin toimintaan liittyviä periaatteita ovat avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Avoin päätöksenteko ja asukkaiden erilaiset osallistumismahdollisuudet ovat hyvän hallinnon perusta.

Helsingin kaupunki painottaa kaikessa toiminnassaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua sekä avoimuutta. Helsingin palvelut ovat kaikille avoimia ja monet myös maksuttomia.

Helsingin kaupungin eettiset periaatteet koskevat kaikkia kaupungin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Ne ohjaavat kaikkea kaupungin toimintaa työyhteisöissä ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös kaikki kaupungin työyksiköt ovat käsitelleet eettiset periaatteet virtuaalisen perehdytysmateriaalin avulla. Tähän liittyväksi läpileikkaavaksi tavoitteeksi on tunnistettu SDG 16: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Kumppanuudet ovat keskeinen osa kestävän kehityksen työtä

Helsinki on ollut aktiivisesti yhteistyössä valtioneuvoston kanslian kanssa, joka koordinoi kansallista kestävän kehityksen työtä. Suomi on kestävän kehityksen työssä edelläkävijä ja saanut siitä myös tunnustusta. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Suomen kuuden suurimman kaupungin, ympäristöministeriön sekä Kuntaliiton kanssa.

Helsinki on osallistunut aktiivisesti kestävää kehitystä edistävään yhteistyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti. Helsinki on mukana monissa erilaisissa kestävää kehitystä edistävissä verkostoissa tai projekteissa, muun muassa Eurocities, Unicefin lapsiystävällinen kunta ja Bloomberg-säätiön hankkeet.

Helsinki osallistuu aktiivisesti myös WHO:n Healthy cities -verkoston toimintaan. Työssä edistetään kansainvälisesti erityisesti SDG 3:n tavoitteita kehittämällä kulttuurin kummilapsitoimintaa, muistiystävällistä Helsinkiä ja edistämällä myönteisen erityiskohtelun malleja.

Helsinki on tuonut SDG-työtä esiin myös koordinoimissaan verkostoissa. Esimerkiksi Itämerihaaste on analysoinut ohjelman vaikutuksia SDG –tavoitteisiin ja Helsingin Ilmastokumppaneille järjestettiin SDG-tavoitteiden edistämisestä yhteistyöseminaari, jonka osana kysyttiin Ilmastokumppaneiden toiminnasta liittyen SDG-tavoitteisiin.

Yli 90 prosenttia vastaajista kertoi huomioivansa SDG-tavoitteet omassa toiminnassaan. Ilmastokumppaneihin kuuluu lähes 90 jäsentä, joista valtaosa on Helsingissä toimivia suuria yrityksiä sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia.

Kansainvälinen yhteistyö

Agenda 2030 on muodostumassa enenevissä määrin keskeiseksi viitekehykseksi, jonka kautta kestävää kehitystä tarkastellaan. Helsinki voi esimerkillään SDG-tavoitteiden hyödyntämisestä ja raportoimisesta paikallisella tasolla edistää kestävää kehitystä globaalisti, ja vaikuttaa laajemmin maailman tilaan, kuin pelkästään omien rajojensa sisällä.

Helsingin SDG-työ on edesauttanut monien strategisten kansainvälisten kumppanuuksien syntyä ja syventymistä. Helsinki on täysin uudella tavalla päässyt yhteistyöhön YK-instituutioiden kanssa (mm. UN-HABITAT, UN DESA ja YK:n yleiskokous sekä High-Level Political Forum HLPF) ja edustamaan kaupunkeja sekä edistämään urbaaneja tavoitteita näissä foorumeissa.

Helsingin kaupunki on kutsuttu yhtenä reilusta kymmenestä globaalista kaupungista osallistumaan SDG Leadership Cities -verkostoon, jonka toimintaa koordinoi Brookings Institution, yksi maailman arvostetuimmista ajatuspajoista. Kaupunkikumppaneista yhteistyö erityisesti New Yorkin kaupungin kanssa on saanut huomattavaa nostetta SDG-yhteistyöstä ja Helsinki on aktiivisesti edistänyt kaupunkien VLR-julistusta.