Siirry suoraan sisältöön

Information for those arriving to Helsinki from Ukraine – Вказівки для осіб, які прибувають у Гельсінкі з України

Applying for temporary protection and asylum

You must apply for temporary protection in person at a police station or Border Guard location.

Helsinki Police Department’s service point for those applying for temporary protection is the West Terminal 1. It is open every day from 9:00 to 21:00. Address: Länsiterminaali 1, Tyynenmerenkatu 8, Helsinki. You may also apply for asylum there.

Find more information on the website of the Finnish Immigration Service at www.migri.fi or the website of the Police of Finland https://poliisi.fi/en/police-contact-details-for-asylum-seekers.

You may also request assistance from Helsinki Social Services, tel. +358 9 310 37577.

Social and health care services for those applying for temporary protection and asylum

The Finnish Immigration Service will provide you with the social and health care services you may need. For urgent health matters on weekdays after 20:00 and weekends, please call the Medical Helpline, tel. 116 117.

Health and social services for others

If you have not yet applied for temporary protection or asylum, the City of Helsinki’s social and health care services will provide you with support and assistance while you are staying in Helsinki.

Social services will assess your situation, such as the need for accommodation, food and financial support.

 • The Social Services Helpline, tel. +358 9 310 37577, is open on weekdays at 8:00–12:00 and 13:00–16:00.
 • The Emergency Social Services, tel. +358 206 96006, help in urgent situations in the evenings and at weekends.

Health services will provide you with the urgent and necessary care.

 • Jätkäsaari health point (Tyynenmerenkatu 6 L3) is open without an appointment for those arriving from Ukraine on weekdays at 8:30–15:30.
 • You can call us on weekdays Mon–Thu 8:00–20:00 and Fri 8:00–16:00, tel. +358 9 310 50333.
 • For urgent health matters on weekdays after 20:00 and weekends, please call the Medical Helpline, tel. 116 117.
 • Maternity and child services are available for pregnant women and children under the age of 7 at Helsinki’s Itäkatu Family Centre on weekdays 8:00–14:00, tel. +358 9 310 55530.

More information on the services in Helsinki is available at www.hel.fi, www.hel.fi/ukraina


Вказівки для осіб, які прибувають у Гельсінкі з України

Звернення за тимчасовим захистом і притулком

Звернутися за тимчасовим захистом можна особисто в поліцію або в прикордонну службу.

Пунктом обслуговування поліцейського управління Гельсінкі для тих, хто звертається за тимчасовим захистом, є Західний термінал 1. Він відкритий щодня з 9:00 до 21:00. Адреса: Länsiterminaali 1, Tyynenmerenkatu 8, Helsinki (Гельсінкі). Там ви також можете подати заяву про надання притулку.

Більше інформації міститься на веб-сайті Фінської імміграційної служби www.migri.fi або на веб-сайті поліції Фінляндії www.poliisi.fi/en/police-contact-details-for-asylum-seekers.

Ви також можете звернутися за допомогою на гарячу лінію Управління соціальних послуг Гельсінкі за номером +358 9 310 37577.

Соціальні та медичні послуги для осіб, які звертаються за тимчасовим захистом і притулком

Фінська імміграційна служба надасть вам необхідні соціальні та медичні послуги. З невідкладних питань щодо медичної допомоги в робочі дні після 20:00 та у вихідні дні телефонуйте на гарячу лінію медичної допомоги за тел. 116 117.

Медичні та соціальні послуги для інших осіб

Якщо ви ще не зверталися за тимчасовим захистом і притулком, соціальні та медичні служби міста Гельсінкі нададуть вам підтримку й допомогу під час вашого перебування в Гельсінкі.
Управління соціальних послуг визначить вашу ситуацію, наприклад, потребу в житлі, їжі, фінансовій допомозі тощо.

Управління соціальних послуг визначить вашу ситуацію, наприклад, потребу в житлі,
їжі і фінансовій допомозі тощо.

 • Гаряча лінія Управління соціальних послуг, тел. +358 9 310 37577, працює в робочі дні з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.
 • Управління соціальних послуг у надзвичайних ситуаціях, тел. +358 206 96006, допоможе в екстрених ситуаціях у вечірні години й вихідні дні.

Медичні служби нададуть вам невідкладну та необхідну допомогу.

 • Медичний пункт Jätkäsaari (Tyynenmerenkatu 6 L3) працює без попереднього запису для тих, хто прибуває з України, в робочі дні з 8:30 до 15:30.
 • Ви можете зателефонувати нам в робочі дні з понеділка по четвер з 8:00 до 20:00 та по п’ятницях з 8:00 до 16:00 за тел. +358 9 310 50333.
 • З невідкладних питань щодо медичної допомоги в робочі дні після 20:00 та у вихідні дні телефонуйте на гарячу лінію медичної допомоги за тел. 116 117.
 • Послуги з охорони материнства та дитинства надаються для вагітних жінок та дітей віком до 7 років у Гельсінському сімейному центрі Itäkatu в робочі дні з 8:00 до 14:00, тел. +358 9 310 55530.

Більше інформації про послуги у Гельсінкі доступно за адресою www.hel.fi, www.hel.fi/ukraina

Photo: Jussi Hellsten

The news
has been published on 4.3. 

The English language news has been fully updated 21.3. at 9.58.

The Ukrainian language news has been fully updated 21.3. at 12.00.

The English language news and the Ukrainian language news have been updated 25.3. at 11:47: The Medical Helpline phone number has been corrected to ‘116 117’ (earlier ‘+358 116 117’).