Siirry suoraan sisältöön

Helsinki edistää mahdollisen koronapassin käyttöönottoa kulttuuri-, ravintola- ja tapahtuma-alalla – yhtä toimintamallia kokeillaan 23. elokuuta 

18.08.2021

Helsingin kaupunki tukee valtionhallintoa suunnittelussa olevan koronapassin pikaisen käyttöönoton edistämiseksi. Tavoitteena on saada koronapassi käyttöön ei-lakisääteisissä palveluissa rajatuilla toimialoilla kuten kulttuuri, tapahtumat ja ravintolat. Näillä toimialoilla on keskeinen merkitys elinvoiman luojana Helsingin kaltaisissa suurissa kaupungeissa ja koronapassilla olisi siksi iso merkitys yhteiskunnan hallitussa avautumisessa sekä matkailun uudelleen käynnistymisessä. 

Helsinki on tarjonnut valtiolle kumppanuutta koronapassin kehityksessä ja pilotoinnissa yhdessä Helsingin kulttuuri-, ravintola- ja tapahtuma-alan kanssa. Helsinki on omalta osaltaan valmis panostamaan koronapassin pikaiseen kehitykseen ja kokeiluun. Kehitystyötä tehdään yhdessä valtion ja elinkeinoelämän kanssa ja siinä pyritään hyödyntämään muiden EU-maiden ratkaisuja.

”Koronapassi mahdollistaisi kevyemmät rajoitustoimet ja passin käyttöönoton myötä voisimme olennaisella tavalla helpottaa paitsi yritysten toimintaa, myös vähentää esimerkiksi nuorten työttömyyttä. Asian kiireellisyyden ja tärkeyden vuoksi haemme Helsingissä aktiivisesti ratkaisuja koronapassin käyttöön. Pilotoimme toimintamallia nopealla aikataululla ja ensimmäinen pienimuotoinen kokeilu tehdään jo ensi viikolla yhteistyössä tapahtuma- ja ravintola-alan kanssa”, sanoo Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.  

Koronapassi parantaisi erityisesti nuorten työllisyyttä  

Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-ala ovat Helsingin kaupungille erittäin tärkeitä. Samalla juuri ne ovat kärsineet koronakriisissä yritystoimialoista eniten. Esimerkiksi tapahtumateollisuuden liikevaihto on Uudellamaalla pudonnut koronasta johtuen lähes miljardi euroa.

Pääkaupunkiseutu on myös ollut laajimpien ja pitkäkestoisimpien koronarajoitusten kohteena. Pitkittynyt koronakriisi on heijastunut erityisesti nuorten aikuisten työllisyyteen, sillä matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alat ovat Helsingissä erittäin tärkeitä nimenomaan nuorten aikuisten työllistäjinä. Helsingissä on myös muuhun maahan verrattuna suhteellisesti selvästi enemmän nuoria aikuisia.   

Koronapassin käyttöönotolla edistettäisiin yhteiskunnan hallittua avautumista

Suunnittelussa olevan koronapassin tavoitteena on vähentää ihmisten fyysisiin kokoontumisiin liittyvää koronatartuntojen esiintymistä ja edistää yhteiskunnan terveysturvallista avaamista. Koronapassin myötä voitaisiin myös lieventää nykyisiä rajoituksia tai välttää uusien, tiukempien rajoitusten käyttöönotto. Koronapassin avulla ihminen voi todentaa oman alentuneen riskin koronainfektion tartuttavuuteen. Passilla tarkoitettaisiin luotettavaa todistusta tietyn ajan sisällä sairastetusta koronataudista, tuoreesta negatiivisesta testituloksesta tai saadusta koronarokotesarjasta. Koronapassin tarkastavalle henkilölle näkyisi yksityiskohtaisen todistuksen sijaan pelkästään tieto alentuneesta tartuttavuusriskistä.  

Koronapassia edistävän sosiaali- ja terveysministeriön johtaman työryhmän tehtävänä on arvioida edellytykset ja tarpeet koronapassia koskevalle lainsäädännölle sekä toteuttaa mahdollinen hallituksen esitys koronapassia koskevaksi lainsäädännöksi. Helsinki on kutsuttu mukaan osallistumaan työryhmään.   

Helsingissä pilotoidaan yhtä toimintamallia maanantaina 23.8.2021   

Helsingissä järjestetään 23.8.2021 kutsuvierastilaisuus, jossa kokeillaan yhtä koronapassin mahdollista käyttötapaa. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa kokeilussa noudatetaan kaikkia voimassa olevia koronarajoituksia ja hyödynnetään itsetulostettavaa Omakannasta saatavaa EU:n koronatodistusta tai siihen liittyvää QR-koodia.