Siirry suoraan sisältöön

Talous

Kestävän talouden näkökulma on laaja ja siihen liittyy useita eri kestävän kehityksen tavoitteita

Keskeisimmät kestävän talouden SDG-tavoitteet liittyvät köyhyyteen, työhön ja toimeentuloon, kuluttamiseen, elinkeinoihin ja innovaatioihin. Kestävän talouden teemassa käsittelemme myös kestävän asumisen ja rakentamisen sekä liikenteen teemoja.

Helsingin talous on vahva ja olemme globaalisti tarkasteltuna hyvällä tasolla monissa tavoitteissa. Kaupunki voi edistää kestävää taloutta monin eri keinoin esimerkiksi elinkeinopolitiikan, kaupunkikehittämisen ja -markkinoinnin, hankintojen ja työllistämispalveluiden kautta. Helsingin haasteet liittyvät erityisesti kestävään kulutukseen, työllistämiseen ja työvoiman kohtaamiseen sekä tuloerojen ja asuntokuntien velkaantumisen kasvuun. Siirtyminen kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen vaatii merkittäviä panostuksia ja onnistuakseen pitää kestävyys vielä voimakkaammin kytkeä osaksi talouden- ja toiminnan suunnittelua.

Toimeentulo ja työllisyys

Helsingin haasteet liittyvät korkean elintason ja kustannusten myötä syntyneeseen suhteelliseen köyhyyteen, koettuun toimeentuloon ja lapsiperheköyhyyden lisääntymiseen. Helsingillä on useim-pia muita Suomen kuntia ja kaupunkeja paremmat edellytykset selviytyä tulevista haasteista, vaikka väestörakenteen muutokset alkavat haitata kasvua myös Helsingissä.

Lue lisää

Elinkeinot ja innovaatiot

Helsingin elinvoiman tärkein edellytys on hyvin toimiva kaupunki. Laadukkaat palvelut, puhtaus, saavutettavuus, turvallisuus, elävyys, tasa-arvo ja muut kaupunkilaisten elämänlaatua lisäävät asiat muodostavat kilpailukyvyn peruskallion. Jokainen Helsingin kaupungin toimiala ja yksittäinen työntekijä vaikuttaa päivittäisellä työllään kaupungin elinvoimaan. Helsingin talous ja kilpailukyky on vahvaa ja Helsinki panostaa tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä yrityspalveluihin monin eri tavoin.

Lue lisää

Asuminen ja yhteisöt

Elävät kaupunginosat tarjoavat mahdollisuuden hyvään ja aktiiviseen elämään, joka perusta on turvallinen ja viihtyisä asuminen sekä kaupunkitila. Hyvä suunnittelu ja sujuva liikkuminen takaavat toimivan arjen. Innostava, laadukas ja monipuolinen kulttuurielämä on keskeinen osa kaupungin elinvoimaa ja viihtyisyyttä sekä olennainen osa hyvinvointia.

Lue lisää

Kestävä infrastruktuuri

Kestävä infrastruktuuri on kaupungin perusta. Helsingin pitäisi vielä panostaa erityisesti ympäristöterveyteen, ilmastoystävälliseen ja sopeutuvaan suunnitteluun, puhtaiden teknologioiden ja luontopohjaisten ratkaisujen edistämiseen. Helsingissä infrastruktuuri on toimiva ja hyvää kehitystä tapahtuu koko ajan rakentamisessa ja liikennesuunnittelussa.

Lue lisää

Vastuulliset hankinnat ja kiertotalous

Vastuullisilla hankinnoilla vähennetään ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia ja edistetään positiivisia vaikutuksia. Kaupunki pystyy myös tukemaan vastuullisten markkinoiden syntymistä toimimalla suunnannäyttäjänä energia- ja materiaalitehokkaiden sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä edistävien uusien ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Lue lisää

Kestävä matkailu, tapahtumat ja kaupunkimarkkinointi

Pääkaupunkina matkailu- ja tapahtuma-ala ovat keskeinen osa kaupungin elinvoimaa. Kestävyys on nostettu myös Helsingin matkailun, tapahtumien ja kaupunkimarkkinoinnin yhdeksi kehittämisen kärjeksi.

Lue lisää

Taloudellisen kestävyyden indikaattorit

Täältä voit seurata grafiikoina miten taloudellinen kestävyys edistyy Helsingin kaupungilla. Löydät indikaattoreita teemoittain, kuten toimeentulo ja työllisyys tai kestävä infrastruktuuri. Indikaattoreita päivitetään säännöllisesti kun uutta dataa saadaan.