Siirry suoraan sisältöön

Muotoilu

Muotoilu on ollut osa Helsingin kaupungin strategiaa yli vuosikymmenen. Helsinki on esimerkiksi maailman ensimmäisiä kaupunkeja, joka on palkannut designjohtajan. Tällä strategiakaudella muotoilu on entistä systemaattisemmin osa palvelujen käyttäjälähtöistä uudistamista ja kaupunkiorganisaation tuottavuuden lisäämistä.
SDG-tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Helsinki tunnetaan hyvästä muotoilusta. Muotoilu on Helsingille keino rakentaa toimivaa ja yhdenvertaista kaupunkia. Muotoilu on työkalu ymmärtää kaupunkilaisten tarpeita ja ratkoa merkityksellisiä ongelmia. Niin Suomessa kuin Helsingissä muotoilu ja arkkitehtuuri ovat olleet keskeinen osa hyvinvointiyhteiskuntamme ja paremman arjen rakentamista jo pitkään.

Helsingin kaupungin muotoilumatka sai alkunsa vuonna 2012, jolloin Helsinki oli maailman muotoilupääkaupunki yhdessä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien kanssa. Helsingin kaupungille vuosi toimi lähtölaukauksena muotoilun hyödyntämisessä kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Muotoilu nostettiin strategiselle tasolle. Kymmenvuotisen muotoilumatkansa aikana Helsinki on johdonmukaisesti vahvistanut muotoilun roolia osana kaupungin ydintoimintoja. Keskeinen tekijä muotoilumatkan onnistumisessa on ollut muotoilun vahva rooli kaupunkistrategiassa.

Helsinki on maailman ensimmäisiä kaupunkeja, joka on palkannut designjohtajan. Vuonna 2020 kaupungilla aloitti designjohtaja, joka edistää muotoilun ja arkkitehtuurin hyödyntämistä kaupungin kehittämisessä sekä vahvistaa Helsingin tunnettuutta kansainvälisesti arvostettuna muotoilukaupunkina. Designjohtajan tukena toimii kaupungin sisäinen muotoilutiimi Helsinki Lab ja yli 200 asiantuntijasta koostuva kaupungin sisäinen muotoiluverkosto. Helsinki toteuttaa muotoiluhankkeita tiiviissä yhteistyössä muotoilutoimistojen kanssa. Helsingillä on palvelumuotoilun puitesopimus, jonka piirissä tehtiin vuonna 2021 muotoiluhankintoja 3,6 miljoonalla eurolla. Helsingin muotoiluhankintojen volyymi on yhdeksänkertaistunut viimeisen kuuden vuoden aikana.

Strategiakaudella 2021–2025 muotoilu on entistä systemaattisemmin osa palvelujen käyttäjälähtöistä uudistamista ja kaupunkiorganisaation tuottavuuden lisäämistä. Tavoitteena on lisätä julkisen kaupunkitilan vetovoimaa oivaltavan suunnittelun ja kokeilujen keinoin. Uusia avauksia tällä saralla ovat viihtyisien kaupunkitilojen yhteiskehittämiseen tähtäävä Placemaking-ohjelma sekä Helsingin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistuminen. Muotoilu on Helsingille kansainvälisesti merkittävä erottautumistekijä, ja tätä tavoitetta tuetaan verkostotoiminnalla ja edistämällä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutumista. Tulevaisuuden tärkeänä haasteena on kehittää muotoilutoiminnan vaikuttavuuden arviointia ja muotoilutyöstä saatavan tiedon hyödyntämistä.

 

Helsinki muotoilukaupunkina

Helsinki muotoilukaupunkina -aikajana vuodesta 2012 vuoteen 2022. Vuonna 2012 Helsinki World Design Capital sekä Avoin data ja päätöksenteko. Vuonna 2013 Toimiva kaupunki -hanke 2013–2015. Vuonna 2014 Helsinki Unescon City of Design -verkostoon sekä 10 vuotta Helsinki Design Weekiä. Muotoilu kaupunkistrategiassa 2014–2017. Kaupunkiakatemia Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa vuodesta 2015 alkaen. Ensimmäinen muotoilujohtaja 2016–2018. Koulujen muotoilupolku ja Helsinki Lab alkoivat vuonna 2016. Helsingin osallisuusmalli ja -peli vuodesta 2017 alkaen. Muotoilu kaupunkistrategiassa 2017–2021. Digitalisaatio-ohjelma vuodesta 2019 alkaen. Uusi designjohtaja aloitti vuonna 2020. Muotoilu kaupunkistrategiassa 2021–2025 ja vuonna 2022 WDC Helsinki 2012 10 vuotta.

Onnistumiset:

  • Muotoiluajattelu keskustakirjasto Oodissa.
  • Ikäihmisten liikkumisen strateginen muotoiluhanke.
  • Hel.fi-verkkosivuston palvelumuotoilu.

Kehityskohteet:

  • Julkisen kaupunkitilan muotoilutoiminta.
  • Strateginen design: systeemit, ilmiöt ja ennakointi.
  • Muotoilutoiminnan vaikuttavuuden ja vaikuttavuusmittarien kehittäminen.

Tutkimukset ja verkkosivut:

Design Helsinki -verkkosivusto
UNESCO Creative Cities Network Helsinki UNESCO – City of Design Report 2019­–2022  PDF