Siirry suoraan sisältöön

Kestävä matkailu, tapahtumat ja kaupunkimarkkinointi

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä. Tähän liittyy SDG-tavoite 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua), jossa tuodaan esiin myös kestävän matkailun edistäminen. Pääkaupunkina matkailu- ja tapahtuma-ala ovat keskeinen osa kaupungin elinvoimaa. Kestävyys on nostettu myös Helsingin matkailun, tapahtumien ja kaupunkimarkkinoinnin yhdeksi kehittämisen kärjeksi. Matkailun kehittämisessä ja Tapahtumien tiekartassa korostuu vastuullisuus. Helsinki myös koordinoi vuosina 2020–2021 Carbon neutral tourism -hanketta, jonka pitkän tähtäimen tavoite on vaikuttaa matkailualan hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen.
SDG-tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Vastuullisuus lisää Helsingin houkuttelevuutta ja kilpailuetua

Kaupunkimarkkinoinnissa on korostunut kestävyys, yhdenvertaisuus ja luonto Helsingin vahvuuksina. Vastuullisuuden kautta Helsingille haetaan kilpailuetua kansainvälisesti, edistetään osaajien ja yritysten houkuttelua Helsinkiin ja tuetaan vierailijoiden kestävää kasvua. Tavoitteena on, että Helsinki tunnetaan maailmalla kestävien ratkaisujen kärkikaupunkina ja vastuullisuuden edelläkävijänä.

Helsinki Marketingin digitaalinen palvelu Valitse vastuullisemmin auttaa paikallisia ja Helsingissä vierailevia valitsemaan kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä Helsingissä. Palvelu perustuu Helsingille räätälöityihin vastuullisempien valintojen kriteereihin, jotka nostavat esiin paikallisia, toiminnassaan vastuullisuuteen panostavia toimijoita ja palveluita, kuten ravintoloita, liikkeitä, käyntikohteita, tapahtumia, tapahtumatiloja ja majoitusvaihtoehtoja.

Helsinki Marketingin Helsinki Freedom -konsepti pyrkii houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia Helsinkiin. Konseptissa esitellään kymmenen Helsingin hyvän elämän kulmakiveä, jotka liittyvät voimakkaasti vastuullisuuden eri teemoihin. Helsingissä vapaus tarkoittaa sitä, että jokainen voi elää oman näköistä elämää.

Global Destination Sustainability -indeksi (GDS) mittaa kohteita sosiaalisen ja ympäristövastuun mittareilla. Helsinki on yksi indeksin perustajajäsenistä osana ICCA Scandinavia Chapteria. Vuonna 2019 Helsinki sijoittui 17 sijalle 50 kaupungin joukossa.

Tapahtumat tärkeä osa kaupunkikulttuuria

Tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta kaupungista. Helsingin tapahtumallisuus on omaperäistä, monimuotoista, vastuullista ja toimivaa.

Tapahtumallisuutta on Helsingissä kehitetty näkyvin tuloksin jo pitkään. Kaupunki on yksi Pohjois-Euroopan suosituimmista kongressikohteista.

Helsinkiläiset ovat ahkeria tapahtumatuottajia sekä pienessä että isossa mittakaavassa. Huippulaatuiset ja helposti saavutettavat kulttuuri- ja urheilutapahtumat tuovat ihmisiä yhteen ja lisäävät keskinäistä ymmärrystä.

Tapahtumilla on monitahoisia sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia sekä vahvoja taloudellisia kerrannaisvaikutuksia. Helsingissä on laadittu Tapahtumien tiekartta tukemaan ja kehittämään tapahtumiin liittyvää yhteistyötä.

Koronakriisi on koetellut ankarasti matkailu- ja tapahtuma-alaa ja vielä on vaikea arvioida, miten alat palautuvat kriisin jälkeen.

Onnistumiset

  • Helsinki voitti kärkisijan Euroopan komission uudessa European Capital of Smart Tourism 2019 -kilpailussa.
  • Valitse vastuullisemmin -palvelu on kannustanut yli 90 prosenttia käyttäjistä tekemään konkreettisia tekoja vastuullisuuden lisäämiseksi (Vaikutusanalyysi 2019, Demos Helsinki)

Kehityskohteet

  • Koronakriisistä palautumisen osana tukitoimien suuntaaminen toimialoille ja erityisesti kestävään matkailuun ja tapahtumatuotantoon.
  • Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan hiilijalanjäljen laskennan kehittäminen ja sitä kautta hiilijalanjäljen pienentäminen hankkeiden oppien pohjalta
  • Matkailuun liittyvien liikkumispalveluiden kehittäminen Liikkuminen palveluna -tyyppisten konseptien kautta erityisesti meriliikenteen mukaan saaminen

Teemaan liittyviä kaupunkitasoisia ohjelmia ja julkaisuja