Siirry suoraan sisältöön

Kestävä matkailu, tapahtumat ja kaupunkimarkkinointi

Pääkaupunkina matkailu- ja tapahtuma-ala ovat keskeinen osa kaupungin elinvoimaa. Kestävyys on nostettu myös Helsingin matkailun, tapahtumien ja kaupunkimarkkinoinnin yhdeksi kehittämisen kärjeksi.
SDG-tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä. Tähän liittyy vahvasti tavoite SDG 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, jossa tuodaan esiin myös kestävän matkailun edistäminen. Pääkaupunkina matkailu- ja tapahtuma-ala ovat Helsingissä keskeinen osa kaupungin elinvoimaa. Kestävyys on nostettu myös Helsingin matkailun, tapahtumien ja kaupunkimarkkinoinnin yhdeksi kehittämisen kärjeksi.

Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti tavoitteena on nousta maailman kestävimmäksi ja älykkäimmäksi matkakohteeksi. Keväällä 2022 valmistunut Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026 linjaa tarkennetut tavoitteet, toimenpiteet sekä mittarit, jotta tavoite saavutetaan.

Helsinki on mukana kansainvälisessä Global Destination Sustainability -indeksissä, joka mittaa matka- ja tapahtumakohteen kestävyyttä hyvin laaja-alaisesti. Helsingin tavoitteena on olla indeksin kärkikohde vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuonna 2022 Helsingin sijoitus oli kahdestoista, kun vuonna 2021 se oli kuudestoista. Samalla niin sanottu index score, eli indeksin kokonaismittarin tulos nousi noin 10 pistettä (vuonna 2021 72,5/100, vuonna 2022 82,8/100).

Helsingin Valitse vastuullisemmin -palvelu auttaa kaupunkilaisia ja Helsingissä vierailevia valitsemaan kestävämmin toimivia ravintoloita, käyntikohteita, kivijalkakauppoja, majoitusyrityksiä ja tapahtumia, sekä tarjoaa yrityksille konkreettisia työkaluja oman vastuullisuustyön näkyväksi tekemiseen ja kehittämiseen. Palvelun kivijalkana toimivaa kriteeristöä uudistettiin vuoden 2021 aikana, ja se huomioi nyt entistä paremmin sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Myös ekologisen kestävyyden kriteerejä päivitettiin vastaamaan paremmin ajan vaatimuksia ja kirittämään yritysten toimintaa entistä vastuullisempaan suuntaan. Helsingin mallin mukaisesti palvelun on ottanut käyttöön Suomessa Tampereen kaupungin matkailun markkinoinnista sekä kehittämisestä vastaava Visit Tampere Oy. Palvelun skaalautuvuutta edistetään myös kansainvälisesti.

Helsinki panostaa voimakkaasti kansalliseen Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmaan, joka on suunnattu matkakohteille ja yrityksille. Kaupunki on edesauttanut yritysten sertifiointia tähän ohjelmaan ja tavoite on, että Helsingistä tulisi STF-destinaatio vuoden 2025 loppuun mennessä. Ohjelma ottaa huomioon kaikki kestävyyden osa-alueet. Ohjelma sisältää myös muun muassa yritysten hiilijalanjäljen laskennan. Tavoite on, että Helsingissä olisi noin 100 STF -ohjelman läpikäynyttä yritystä vuoden 2025 lopulla.

Helsinki koordinoi laajaa Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hanketta, jonka tavoitteena on muun muassa edistää matkailu- ja tapahtuma-alojen kestävyyttä sekä hiilijalanjäljen laskentaa. Helsinki on myös mukana Carbon Neutral Experience -hankkeessa, jossa muun muassa tehdään kohdetasoinen matkailun hiilijalanjäljen laskenta. Helsinki on myös allekirjoittanut YK:n alaisen The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -julistuksen.

Helsingin brändi- ja markkinointistrategisissa linjauksissa kestävyys on nostettu koko brändikonseptin keskiöön. Kansainvälisessä kaupunkimarkkinoinnissa on nostettu esiin kestävyyttä, yhdenvertaisuutta ja luontoa Helsingin vahvuuksina, muun muassa vuonna 2021 julkaistun Helsinki Sustainable City 360° -videosarjan kautta. Vastuullisuus on myös yksi MyHelsinki.fi-verkkopalvelun pysyvistä kulmakivistä. Vastuullisuuden eri ulottuvuudet otetaan huomioon päivittäisessä sisällöntuotanto- ja kuratointityössä koko prosessin osalta, niin sisällöntuottajien painotuksissa kuin kuvavalinnoissa. Valtaosassa MyHelsinki.fin toimituksellisista artikkeleista on myös jokin vastuullisuusnäkökulma mukana, vahvasti jotakin vastuullisuuden ulottuvuutta korostavia artikkeleita on yli 100 kappaletta.

Helsinki seuraa brändiään The Business of Cities -organisaation kanssa tehdyn Benchmarking Helsinki’s Brand in a Global Context -tutkimuksen avulla. Viimeisen syklin aikana Helsingin brändiin on kytkeytynyt leadership on sustainability -elementti. Tämä osoittaa, että Helsingin työ kestävyyden eteen on noteerattu myös kansainvälisesti.

Onnistumiset

  • Helsingin sijoitus ja indeksin kokonaismittarin tulos nousivat merkittävästi Global Destination Sustainability -indexissä.
  • Merkittävä määrä yrityksiä on lähtenyt mukaan Valitse vastuullisemmin -palveluun, Sustainable Travel Finland -ohjelmaan sekä suorittanut ympäristösertifioinnin.
  • Kestävyys on noussut osaksi Helsingin kansainvälistä brändiä.

Kehityskohteet

  • Matkailu- ja tapahtuma-alojen yritysten hiilijalanjäljen laskenta on tärkeä, mutta samalla haastava kokonaisuus. Vaaditaan merkittäviä panostuksia niin työkalujen kehitykseen kuin koko ekosysteemin osaamisen kehittämiseen, jotta laskenta kehittyy halutulle tasolle.
  • Kestävien toimintojen viestimisen kehittäminen sekä kestävien matkailu- ja tapahtumatuotteiden tuotteistaminen ja edistäminen vaativat lisäpanostuksia.
  • Inklusiivisen matkailun ja tapahtumien kehittäminen on aloitettu, mutta vaaditaan vielä selkeitä panostuksia, jotta Helsinki olisi aidosti monimuotoinen ja inklusiivinen.

Ohjelmat, tutkimukset ja verkkosivut:

Matkailun kestävyys Helsingissä -verkkosivut
Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026  PDF
Helsingin kaupungin matkailun ilmastotiekartta 2023–2026  PDF
Benchmarking Helsinki’s Brand in a Global Context  PDF