Siirry suoraan sisältöön

Kestävä kehitys

Helsingissä palvelut pelaavat ja luonto on lähellä – useimmille kaupunkilaisille Helsinki onkin se maailman paras paikka asua, työskennellä ja elää omannäköistä elämää. Monien arki on kuitenkin toisenlaista. Jotta Helsinki kehittyisi entistäkin tasa-arvoisemmaksi ja onnellisemmaksi kaupungiksi asua, on tärkeää tarkastella kaupunkikehityksen kestävyyttä monesta näkökulmasta – niin ihmisten, ympäristön kuin taloudenkin.

Miksi kestävä kehitys on tärkeää ja miksi sitä seurataan?

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti sekä paikallisesti kaupungeissa ja kunnissa tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kehitys ei voi olla kestävää, ellei luonnonvarojen rajallisuutta ja järkevää käyttöä huomioida samalla.

Lue lisää

Kestävä kehitys on osa Helsingin ydintoimintaa

Helsingin vahvuuksia on, että kestävän kehityksen tavoitteiden henki ympäristön, hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja yhteistyön kunnioittamisesta näkyy jo melko hyvin kaupungin arvoissa ja tekemisessä. Helsingin vahvuuksia ovat esimerkiksi laadukkaat ja yhdenvertaiset oppimisen, kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut, hyvä terveydenhuolto, toimiva infrastruktuuri ja puhdas luonto sekä toimivan ja älykkään kaupungin kehittäminen.

Lue lisää

Paikallisen raportoinnin pioneeri

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Toimintaohjelma nimeltä Agenda 2030 tähtää kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen.

Lue lisää

Helsingin ensimmäinen YK-raportti

Helsingin kaupungin ensimmäinen vapaaehtoinen kestävän kehityksen toimeenpanoraportti (Voluntary Local Review, VLR) luovutettiin YK:lle vuonna 2019.

Lue lisää