Siirry suoraan sisältöön

Kestävän kehityksen raportti 2021

Helsingin kaupungin järjestyksessä toinen YK:n kestävän kehityksen arvio (Voluntary local review, VLR) julkaistiin toukokuussa 2021.

Helsingin kaupungin järjestyksessä toinen YK:n kestävän kehityksen arvio (Voluntary local review, VLR) julkaistiin toukokuussa 2021. Arviossa painotettiin konkreettisia tekoja, nostettiin myös kehitystä vaativia teemoja ja niitä aiheita, jotka erityisesti nousivat esiin 2019 alkaneen koronapandemian myötä.

Vuoden 2021 arviossa Helsingin kestävyyttä tarkasteltiin kolmen pääteeman kautta: ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Raportin läpileikkaaviksi teemoiksi valikoituivat oikeudenmukaisuus ja avoimuus, digitalisaatio, palautuminen koronakriisistä sekä yhteistyö ja kumppanuudet. Osana raportointia Helsinki perusti nykyisen Kestävä Helsinki -sivuston.

Voit lukea Helsingin YK:lle luovuttaman raportin englanniksi kokonaan alla olevasta linkistä.

From Agenda to Action – Implementation of the UN Sustainable Development Goals in Helsinki 2021 PDF