Siirry suoraan sisältöön

Kestävän kehityksen raportti 2019

Helsingin kaupungin ensimmäinen vapaaehtoinen kestävän kehityksen toimeenpanoraportti (Voluntary Local Review, VLR) luovutettiin YK:lle vuonna 2019.

Helsingin kaupungin ensimmäinen vapaaehtoinen kestävän kehityksen toimeenpanoraportti (Voluntary Local Review, VLR) luovutettiin YK:lle vuonna 2019. Siinä kuvattiin Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 ja sitä toteuttava toiminta SDG-viitekehyksessä.

Raportointia varten toteutettiin niin sanotusti mapping-ristiintaulukoimalla Helsingin kaupunkistrategian tavoitteet, seurantamittaristo ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitteet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Lisäksi tässä vaiheessa kartoitettiin strategiaa toteuttavien seitsemän kärkihankkeen kytkökset YK:n tavoitteisiin sekä koottiin esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä, joita kaupungissa on toteutettu tai meneillään.

New Yorkin mallin mukaisesti varsinainen raportointi tehtiin vain YK:n High-level Political Forumin (HLPF) määrittämien, vuoden 2019 painopistetavoitteiden osalta. Samassa yhteydessä valittiin avainindikaattorit, jotka kuvaavat parhaiten YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista kehitystä Helsingissä.