Siirry suoraan sisältöön

Ympäristö

Korkean kulutuksen ja elintason kaupunkina ekologinen kestävyys on suuri haaste

Globaalisti tarkasteltuna helsinkiläisten ekologinen jalanjälki on korkea: kulutustasomme ylittää maapallon kantokyvyn rajat. Toisaalta Helsingissä ympäristön tila on kohentunut monilla mittareilla ja ympäristön suojelu ja ympäristöpalvelut kuten jäte- ja vesihuolto ovat hyvällä tasolla.

Kaupungin kasvaessa tulevaisuuden suurimmat haasteet aiheutuvat kaupunkirakenteen tiivistymisestä ja liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun, meluun ja luontoon. Kaupungilla on keskeinen rooli ekologisen kestävyyden turvaamisessa, sillä kaupunki vastaa monilta osin siihen liittyvistä toiminnoista kuten paikallisista ilmaston- ja ympäristönsuojelutoimista, viher- ja virkistysalueiden ylläpidosta, kaupunkisuunnittelusta ja infrastruktuurista.

Ilmasto ja energia

Ilmastonmuutoksen hillintään on viime vuosina panostettu paljon ja päästöjen vähentämisen kannalta merkittäviä päätöksiä on tehty useille vuosille eteenpäin.

Lue lisää

Lähiluonto ja monimuotoisuus

Helsinki on vihreä ja merellinen kaupunki. Viheralueet peittävät yli kolmasosan kaupungin maapinta-alasta, ja koko kaupungin alueesta kaksi kolmasosaa on merta. Helsingin luonto on lähtökohdiltaan monimuotoista: metsiä, niittyjä, kosteikkoja, rantoja, saaria, puroja ja puistoja.

Lue lisää

Vesiekosysteemit

Helsingin vesialueita ovat laajat merialueet sekä makean veden alueet, joihin kuuluvat Vantaanjoki, purot, ojat, lammet ja lähteet. Helsingin 300 saaren muodostama saaristo ulottuu suojaisesta sisäsaaristosta aina avomerelle asti.

Lue lisää

Ekologisen kestävyyden indikaattorit

Täältä voit seurata grafiikoina miten ekologinen kestävyys edistyy Helsingin kaupungilla. Löydät indikaattoreita teemoittain, kuten ilmasto ja energia tai lähiluonto. Indikaattoreita päivitetään säännöllisesti kun uutta dataa saadaan.