Siirry suoraan sisältöön

Ihmiset

Sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi ovat keskiössä kaupungin toiminnassa sillä ne liittyvät suoraan Helsingin tuottamiin peruspalveluihin.

Sosiaalisen kestävyyden teema on laaja ja siihen linkittyvät erityisesti alla olevat SDG-tavoitteet, jotka liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin, oppimiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen ja tasa-arvoon. Globaalisti arvioituna Helsinki on erittäin hyvinvoiva kaupunki, eikä meillä ole esimerkiksi isoja perusterveydenhuoltoon tai nälkään liittyviä haasteita.

Myös oppimistuloksemme sekä kasvatus- ja koulutuspalvelumme ovat huippuluokkaa. Teeman haasteet liittyvät erityisesti yleiseen eriarvoisuuden ja hyvinvointierojen kasvuun, mielen hyvinvointiin, ylipainoon, lähisuhdeväkivaltaan ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaikkien toimijoiden yhteistä, kestävään kehitykseen perustuvaa, eri väestöryhmien voimavaroja vahvistavaa tukea ja toimintaa, jonka avulla korjataan elinoloja ja muita rakenteellisia puitteita, sekä tuetaan ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia hallita terveyttään ja hyvinvointiaan.

Lue lisää

Oppiminen

Helsinki haluaa olla maailman vaikuttavin paikka oppia. Kaupunki tarjoaa laadukkaat ja vetovoimaiset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähipalvelut. Kasvavassa Helsingissä tarvitaan jatkuvasti aktiivisia toimenpiteitä ja investointeja, jotta kaikille voidaan taata avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Lue lisää

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Helsingin tavoitteena on olla ihmisoikeuksille rakentuva kaupunki, jossa kaikki saavat näkyä, kuulua, elää ja osallistua tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina ilman minkäänlaista suoraa tai välillistä syrjintää. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää vahvaa sitoutuneisuutta sekä jatkuvaa ja määrätietoista työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi kaupungissa.

Lue lisää

Eriarvoisuuden vähentäminen

Globaalisti tarkasteltuna Helsingissä olemme hyvällä tasolla monissa eriarvoisuuteen liittyvissä seikoissa. Silti eriarvoisuus ja syrjäytyminen on yksi Helsingin vakavimmista ongelmista. Se on myös sitkeä ja pitkäkestoinen ongelma, vaikka jo vuosien ajan monet kaupungin ohjelmat ja tavoitteet pykivät sitä vähentämään.

Lue lisää

Osallisuus

Osallisuus tarkoittaa yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia, asukkaiden osallistamista kaupungin suunnitteluun sekä osallistavaa päätöksentekoa. Globaalisti tarkasteltuna osallistumismahdollisuudet ja vuorovaikutus ovat Helsingissä hyvällä tasolla.

Lue lisää

Turvallisuus

Helsinkiläiset kokevat oman asuinalueensa, kaupungin keskustan ja liikennevälineet turvallisimmiksi kuin koskaan. Muutos on ollut myönteinen sekä naisten että miesten kohdalla, joskin turvattomuuskokemukset ovat edelleen naisten kohdalla selvästi yleisempiä.

Lue lisää

Sosiaalisen kestävyyden indikaattorit

Täältä voit seurata grafiikoina miten sosiaalinen kestävyys edistyy Helsingin kaupungilla. Löydät indikaattoreita teemoittain, kuten hyvinvointi ja terveys tai osallisuus. Indikaattoreita päivitetään säännöllisesti kun uutta dataa saadaan.