Siirry suoraan sisältöön

20 vuotta kestävää kehitystä Helsingissä

Helsingillä on pitkät perinteet kestävän kehityksen edistämisessä. Jo yli 20 vuotta sitten, kesäkuussa 2002 Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisen kestävän kehityksen paikallisagendan. Paikallisagendatyötä edelsi kestävän kehityksen ottaminen yhdeksi kaupungin strategiseksi painopisteeksi ja sen jälkeen lähdettiin valmistelemaan paikallisagendaa, joka oli laaja ja osallistava prosessi. Sen aikana esimerkiksi järjestettiin kansalaisfoorumeita, joihin osallistui noin 4 000 kaupunkilaista, mikä on iso saavutus ennen digiaikaa. Osana paikallisagendatyötä kehitettiin myös kattavat kestävän kehityksen A-indikaattorit, joita seurattiin säännöllisesti.

Paikallisagendan seitsemän päätavoitetta vuonna 2002 olivat:

 1. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
  Maapallon ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen YK:n ilmastosopimuksen mukaisesti ja valtioneuvoston asettamia kansallisia tavoitteita noudattaen.
 2. Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja vaaliminen
  Helsingin luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen YK:n biologisen monimuotoisuuden suojelusopimuksen periaatteiden mukaisesti.
 3. Kaupungin kilpailukyvyn ja elinkeinorakenteen vahvistaminen talouden tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi
 4. Elinkaariajattelun sisällyttäminen kaupungin fyysiseen suunnitteluun, hankintakäytäntöihin ja rakennustoimintaan:
  Erityisenä tehtäväalueena lähiöuudistushankkeiden toteuttaminen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti tukemalla asukkaiden osallistumista sekä kehittämällä ekologisesti kestävää korjausrakentamista.
 5. Vuorovaikutuksen ja kansalaisosallistumisen lisääminen sekä kumppanuuden vahvistaminen.
 6. Syrjäytymisen ja sosiaalisen segregaation ehkäiseminen
  Erityisenä tehtäväalueena lasten ja nuorten osallisuuden ja terveen kehityksen turvaaminen.
 7. Kulttuurisen monimuotoisuuden ja rakennetun ympäristön vaaliminen

Monissa tavoitteissa on positiivista kehitystä tapahtunut, mutta 20 vuoden takaisen paikallisagendan tavoitteet ovat edelleen hyvin ajankohtia. Tämä kertoo osaltaan siitä, että jo 20 vuotta sitten Helsinki on tehnyt uraauurtavaa ja osittain aikaansa edellä olevaa kestävän kehityksen työtä ja toisaalta siitä, että monet kestävyysteemat ovat hyvin pitkäaikaisia ja jatkuvaa kehitystyötä vaativia.