Siirry suoraan sisältöön

Avustushaku järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen aukeaa lokakuussa

27.09.2022

Helsingin kaupunginhallitus on vahvistanut avustuskriteerit kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali- ja terveystoimialan avustuksille vuodelle 2023. Avustushaku aukeaa 1.10.2022. Pelastustoimen avustukset ovat olleet jo haettavissa keväällä 2022.

Avustusten hakuprosessi ja avustusvalmistelu on keskitetty kaupunginkansliaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen valmistautumista. Muutoksen seurauksena avustusten nimi vaihtui kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali- ja terveystoimialan avustuksiksi ja kaupunginhallitus päätti uusista avustuskriteereistä.

Uudet avustuskriteerit

Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali- ja terveystoimialan avustuskriteerit vuodelle 2023 kaupunginhallituksen päätöksen 26.9.2022 mukaisesti ovat seuraavat:

1) Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea voimassa olevan kaupunkistrategian ja kaupunginvaltuuston hyväksymän lakisääteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman tavoitteiden toteutumista.
2) Avustuksilla tuetaan helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää sekä hyvinvointieroja kaventavaa toimintaa.
3) Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota järjestöjen yleishyödyllisyyteen, toiminnan vaikuttavuuteen sekä järjestöjen omavaraisuuteen.
4) Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole yhden ulkoisen rahoittajan tuen varassa.
5) Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut) eikä sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juhlat ja retket).
6) Avustuksia ei myönnetä kertaluontoiseen toimintaan. Toiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja jatkuvamuotoista.
7) Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.
8) Pelastustoiminnan avustukset kohdennetaan järjestöille, joiden toiminta kytkeytyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin kaupungissa.

Lisäksi avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen 28.10.2019 hyväksymiä avustusten yleisohjeita (PDF).

Kevään 2023 aikana tarkennetut kriteerit hyvinvointia ja terveyttä edistäville avustuksille arvioidaan yhteistyössä yhteisöjen kanssa seuraaville vuosille. Kriteerien arvioinnissa huomioidaan Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet, jotka vahvistetaan kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta 2022.

Haku aukeaa 1.10.2022

Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2023 avustuksien hakuaika on 1.–17.10.2022. Hakuaika päättyy 17.10.2022 klo 16.00. Tämän avustusvalmistelun yhteydessä käsitellään myös pelastustoimen kevään avustushakemukset.

Ensisijaisesti avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa https://asiointi.hel.fi.

Lisätietoja avustushausta

Avustusinfo järjestetään Teamsin välityksellä 28.9.2022 klo 17–19:  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä