Siirry suoraan sisältöön

Digitaidot parantavat elämänlaatua ja työllistymismahdollisuuksia

10.06.2022

Helsingin kaupunki järjestää digitaitokursseja, joiden tarkoituksena on parantaa kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia sekä elämänlaatua. Tarve digitaitojen opetukselle on noussut esiin erityisesti koronapandemian myötä, sillä pandemian aikana monet palvelut sulkeutuivat täysin tai siirtyivät verkkoon. Kaikilla kaupunkilaisilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita joko osaamisen puutteen tai varattomuuden takia. Kaupunkilaisten digitaitoja kehittävä Digityöelämää-hanke alkoi helmikuussa 2022.

”Helsingin kaupungille on tärkeää tukea kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla helsinkiläisten todennäköisyys työllistyä paranee. Sillä kun ihmiset saavat töitä, myös hyvinvointi kasvaa. Samalla haluamme, että meillä on kaupungissa yritysten tarpeisiin osaavaa työvoimaa ja tässä digitaidot ovat yksi keskeinen tekijä”, summaa Helsingin maahanmuutto- ja työllisyysasioiden palvelupäällikkö Annukka Sorjonen.

Uutta onkin se, että digitaitojen opiskelu yhdistetään yksilön arkeen. Osallistujat saavat kurssin ajaksi lainaksi älypuhelimen, jonka he voivat viedä kotiin jatkaakseen opiskelua myös kurssisalin ulkopuolella.

”Aiemmista kokemuksista on selvinnyt, että opitut taidot unohtuvat nopeasti, kun kotona ei ole laitetta, jolla voi harjoitella ja ylläpitää digitaitoja. Siksi, jotta digitaitojen kehittyminen ei jäisi vain kurssin varaan, hanke myös tarjoaa kurssin hyväksytysti suorittaneille älypuhelimen omaksi veloituksetta”, kertoo hankkeen projektisuunnittelija Anni
Rolig
.

Digityöelämää-hanke järjestetään useilla eri kielillä

Digityöelämää-hanketta on kehitetty asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Tämän takia opetusta järjestetään kohdennetusti myös heille, joilla suomen kielen taitoa ei vielä ole tai se on heikko. Kurssien opetuskielinä ovat suomi, somali, arabia sekä englanti. Lisäksi muita opetuskieliä järjestetään tarvittaessa. Hankkeessa huomioidaan myös tarpeet vain naisille suunnatuista palveluista ja järjestetään pelkästään naisille tarkoitettuja ryhmiä. Esimerkiksi ensimmäinen somalinkielinen naistenryhmä alkaa ensi heinäkuussa. Näillä keinoilla hankkeen tavoitteet osallistujien työllistymismahdollisuuksien paranemisesta toteutuvat paremmin. 

Helsingin työllisyyspalveluiden vastuuasiantuntijat ohjaavat asiakkaat kursseille. Kurssien osallistujat saavat taidot työnhakuvelvoitteen täyttämiseen ja niistä ilmoittamiseen verkkopalvelun kautta.

”Haluamme todella, että kurssille osallistumisesta on hyötyä. Olemmekin ottaneet huomioon myös uuden palvelumallin työnhakuvelvoitteet. Kurssin aikana osallistuja oppii työnhakemisen digitaidot, esimerkiksi miten sähköpostilla lähetetään työhakemus ja miten TE-palveluiden Oma asiointia käytetään”, kertoo Rolig.

Digityöelämää-hankkeen rahoittajina ovat Helsingin
kaupunki sekä Euroopan sosiaalirahasto. Hanke toteutetaan vuosien 2022 ja 2023
aikana
ja rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta
toteuttamia toimia.