Siirry suoraan sisältöön

Elinkeinojaosto hyväksyi kotoutumisen edistämisen painopisteet vuosille 2022–2025

09.05.2022

Helsinki näyttää suuntaa kohti inklusiivisempaa kaupunkia ja työelämää. Yhtenä tavoitteena on esimerkiksi nostaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuutta kaupungin henkilöstöstä niin, että se vastaa paremmin osuutta väestöstä.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi kokouksessaan 9.5. Helsingin kaupungin kotoutumisen edistämisen painopisteet vuosille 2022–2025. Lisäksi merkittiin tiedoksi painopisteitä tarkentavat toimenpiteet ja niiden vastuutahot.

Painopisteiden avulla on tarkoitus edistää maahanmuuttajien mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa integraatiota työmarkkinoille ja koulutukseen sekä varmistaa, että tulijat oppivat suomen tai ruotsin kielen sekä muut kulttuuriset käytännöt ja periaatteet.

Helsingin kotouttamisohjelman painopistealueet ovat työvoima ja työllisyys, lapset, nuoret ja perheet sekä asuinalueet ja yhteisöllisyys. Helsingin tavoitteena on, että kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään. Tavoitteena on myös kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy. Siksi kotouttamisohjelman toimenpiteet painottavat osallisuuden ja hyvien väestösuhteiden edistämiseen sekä alueellisten palveluiden kehittämiseen.

Painopisteiden myötä Helsinki on myös näyttämässä Suomen suurimpana työnantajana suuntaa kohti inklusiivisempaa työelämää. Yhtenä tavoitteista on esimerkiksi nostaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuutta kaupungin henkilöstöstä niin, että se vastaa paremmin osuutta koko väestöstä. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuutta pyritään kasvattamaan muun muassa vahvistamalla kaupungin esihenkilöiden osaamista kansainvälisen henkilöstön palvelukseen ottamisessa, ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamisessa sekä monimuotoisen työyhteisön johtamisessa.

Käsittelyn aikana hyväksyttiin kaksi vastaehdotusta kotoutumisen edistämisen painopisteet sisältöön ja ne lisätään lopulliseen tekstiversioon.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi myös katsauksen Helsingin työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelmasta vuosille 2022–2025.

Lisäksi jaosto hyväksyi Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman 2022–2026 ja merkitsi tiedoksi siihen liittyvät tarkentavat toimenpiteet, niiden vastuutahot sekä mittarit.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti myös syyskauden 2022 kokousajat. Syksyllä jaosto kokoontuu 22.8., 12.9.,
31.10., 14.11. ja 8.12.

Kaupunki tiedottaa vielä erikseen Helsingin työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelmasta sekä Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmasta.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset liitteineen ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla täällä.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 13. kesäkuuta 2022.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana
Vartiainen
.