Siirry suoraan sisältöön

Esiopetuksen oppilaaksiottoalueisiin muutoksia – tavoitteena vahvistaa yhtenäistä opinpolkua eskarista kouluun

29.09.2021

Suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksiottoalueisiin on tehty muutoksia toimintakautta 2022–2023 varten. Muutoksella halutaan palvella kuntalaisia entistä paremmin. Esiopetuspaikka osoitetaan läheltä kotia ja tulevaa koulua.

”Lapselle voidaan entistä paremmin taata esiopetuspaikka siltä alueelta, josta hän jatkaa myös alueen peruskouluun. Tämä vahvistaa lapsen opinpolun jatkumista eskarista kouluun”, vs. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen taustoittaa muutosta.

Esiopetukseen hakeutuminen alkukeväällä 2022

Jokaisen helsinkiläisen lapsen on mahdollista osallistua kunnan järjestämään esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa jo oleville lapsille esiopetuspaikka osoitetaan valmiiksi eikä esiopetukseen tarvitse erikseen hakea. Lapsen huoltaja voi valita, ottaako vastaan osoitetun paikan vai hakeeko esiopetukseen toiseen toimipaikkaan.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja kotihoidossa olevien lasten huoltajien tulee hakea esiopetukseen. Esiopetukseen hakeutuminen toteutuu alkukeväällä 2022 ja siitä tiedotetaan huoltajille myöhemmin.

Esiopetuspaikka läheltä kotia ja tulevaa koulua

Kaupunki osoittaa lapselle esiopetuspaikan kotiosoitteen mukaiselta esiopetuksen oppilaaksiottoalueelta. Esiopetuksen oppilaaksiottoalueet on määritelty siten, että jokaisen lapsen on mahdollista saada esiopetuspaikka läheltä kotia sekä tulevaa koulua.

Esiopetusvuoden aikana lapsi pääsee tutustumaan tulevan lähikoulun toimintaan sekä tuleviin luokkakavereihin. Näin jatkaminen kouluun sujuu joustavammin ja on lapselle vähemmän jännittävää. Tarvittaessa lapsen tarvitsemaa tukea voidaan jo esiopetusvuonna suunnitella yhteistyössä lähikoulun kanssa.

Perusopetuksen oppilaaksiottoalueet määräytyvät koulun mukaisesti ja yhdellä perusopetuksen oppilaaksiottoalueella sijaitsee yksi ala-aste. Esiopetuksen oppilaaksiottoalueella voi puolestaan olla useampi esiopetusta järjestävä toimipaikka sekä yksi tai useampi koulu. Samaan esiopetuksen toimipaikkaan osoitetaan paikka samaan kouluun jatkaville lapsille.

Oman kotiosoitteen mukaiset palvelut voi tarkistaa osoitteesta palvelukartta.hel.fi.

Esiopetuksen oppilaaksiottoalueet julkaistaan myös osoitteessa hel.fi/esiopetus.

Toimintavuoden 2022–2023 esiopetuksen toimipaikat päätetään kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa lokakuussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 28.9.2021 kokouksessaan esiopetuksen oppilaaksiottoalueiden tarkistamisesta ja voimaantulosta 1.8.2022 alkaen 

Liite (pdf): Esiopetuksen oppilaaksiottoalueet 1.8.2022 alkaen

Kuva: Konsta Linkola