Siirry suoraan sisältöön

Esiselvitys infrarakentamisen betonin hiilijalanjäljen vähentämisestä julkaistu

18.02.2022

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Yksi keskeinen toimenpide on rakentamisesta syntyvien hiilidioksidipäästöjen pienentäminen. Suomen päästöistä noin 1,5 prosenttia aiheutuu betonin ja sementin valmistuksesta.

Esiselvityksen tarkoituksena on tunnistaa kaupungin infra- ja ympäristörakentamisessa yleisiä betonirakenteita, ja arvioida niissä käytettävän betonin hiilidioksidipäästöjen pienentämistä. Sen pääpaino on betonin päästöjen vähentäminen tilanteessa, jossa tietty rakenne on suunniteltu rakennettavan betonirakenteena. Selvityksessä käsitellään myös kiertotaloustekijöitä, sekä rakenteiden ja rakenneosien uudelleenkäyttöä.

Mahdollisuuksia tutkitaan kolmen mittarin kautta: betoniin ja muihin materiaaleihin liittyvät vaatimukset, saavutettavissa olevat päästövähennykset sekä kaupungin mahdollisuudet toteuttaa kyseiset päästövähennystoimenpiteet.

Esiselvityksestä selviää, että hankintalaki tarjoaa monia mahdollisuuksia vaikuttaa hankinnan vähähiilisyys- ja ympäristövaikutuksiin. Kaupungille paras tapa vähentää päästöjä suunnitteluvaiheessa ovat hankekohtaiset suunnitteluperusteet sekä urakan valmisteluvaiheessa hankintakriteerit. Vaikutukset kaupungin omaan toimintaan jalkautetaan erillisinä toimenpiteinä muun muassa Hiilineutraali Helsinki –ohjelmassa.

Lisätiedot:


Esiselvitys Infrarakentamisen betonin hiilijalanjäljen vähentämisestä


Hiilineutraali Helsinki –ohjelman toimenpiteet