Siirry suoraan sisältöön

Esteettömämpää julkista tilaa äänimajakoiden avulla

07.06.2021

Helsingin kaupunki on avannut nopeiden kokeilujen haasteen, jolla haetaan entistä parempia ja innovatiivisia äänimajakkaratkaisuja.

Mitä etsimme?

Tavoitteena on kehittää innovatiivisia äänimajakkaratkaisuja luomalla uusi tuote, palvelu tai toimintamalli testattavaksi Helsingin kaupungin kahdessa kokeilukohteessa. Haasteessa etsitään luovia ratkaisuja hyvin toimivalle, monipuolisia ääniä mahdollistavalle, erilaisiin tiloihin ja kaupunkikuvaan integroitavalle äänimajakalle. Äänimajakka on laite, joka toimii havainnoinnin tehostamiskeinona erityisesti näkövammaisille, mutta myös muistisairaille ja kehitysvammaisille ja opasteissa käytettyä kieltä ymmärtämättömille käyttäjille.

Esteettömän ympäristön suunnittelussa pyritään luomaan kaikille käyttäjille yhtäläiset mahdollisuudet toimia ja liikkua itsenäisesti julkisessa ympäristössä. Yksi keino laajentaa kaikkien käyttäjien itsenäistä selviytymistä ympäristössä on tehostaa kuuloaistin käyttöä kohteiden opastuksessa ääniopastusta lisäämällä. Kehittämällä nykyistä äänimajakkalaitteistoa ääniopastus voidaan liittää paremmin osaksi kaikille soveltuvaa, miellyttävää opastuskokonaisuutta.

Tavoitteena on löytää uudenlaisia, innovatiivisia ja yllättäviäkin ratkaisuja. Tarjouskierroksella ei haeta täysin valmiita kaupallisia ratkaisuja. Haemme ensisijaisesti sellaisia ratkaisuja, joihin sisältyy tuotekehitys- ja testaustarve ja joita voidaan kehittää eteenpäin kokeilun aikana yhdessä käyttäjien ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Kokeilun aikana syntyneet immateriaalioikeudet jäävät palvelun tarjoajalle ja mahdolliset kokeilussa käytössä olleet fyysiset työvälineet palautuvat tarjoajalle.

Tarjottavan ratkaisun tulee olla kypsyysasteeltaan sellainen, että se on mahdollista toteuttaa ja testata elo-lokakuussa 2021. Kokeilu tulee olla toteutettavissa vallitsevassa koronaepidemiatilanteessa ja huomioiden mahdolliset rajoitustoimenpiteet.

Haasteen aikana hankitaan 1–4 uutta äänimajakkakokeilua, jotka voivat olla konsepti, -palvelu tai tuote esimerkkikohteisiin (Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus sekä Lauttasaaren metroasema). Ratkaisut valitaan kesäkuussa ja niitä testataan elo–lokakuussa 2021. Kokeiluvaiheessa tehdään tuotteiden toimivuustestauksia haasteen järjestäjän puolesta eri käyttäjäryhmien avulla.

Kokeilu ei sido kaupunkia varsinaisen ratkaisun hankintaan. Jos Helsinki päättää kokeilusta saatujen kokemusten perusteella hankkia haasteeseen vastaavan tuotteen käyttöönsä, niin kyseessä on tästä erillinen hankinta.

Miten mukaan?

Tarjouskilpailu on nyt auki. Hankintasopimuksessa tullaan käyttämään Helsingin kaupungin sopimuspohjia. Sopimuksen liitteeksi tulee kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliite, mikäli tuote käsittelee henkilötietoja.

Tarjouspyynnöstä löytyy tarkemmat tiedot kokeilukilpailusta sekä hankittavilta kokeiluilta haluttavista ominaisuuksista.

Tutustu varsinaiseen tarjouspyyntöön, hankintasopimukseen ja tietosuojaliitteeseen sekä muihin liitteisiin: –

Tarjouspyyntö
Hankintasopimus
Tietosuojaliite
Asetukset ja stardardit
Lauttasaaren metroasema
Kalasataman terveys-

ja hyvinvointikeskus

Tarjoajan ja tarjouksen soveltuvuusvaatimukset

Yrityksen täytyy olla Suomessa yritys- tai yhdistysrekisterissä. Yhteistyökumppaneina palvelussa voi olla myös 3. sektorin organisaatioita.

Tarjotun tuotteen/palvelun ominaisuudet vastaavat lainsäädäntöä (esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetus GDPR).

 Tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Tarjottu kokeilu on mahdollista toteuttaa kokeiluajan puitteissa pilottikohteissa ja vallitsevassa koronapandemiatilanteessa.

Arviointikriteerit

Hankinnan kohteena olevien kokeilujen valinta toteutetaan arvioimalla ja pisteyttämällä ne seuraavien kategorioiden mukaan. Jokaiseen arvostelukategoriaan liittyy omat tarkemmat arviointikriteerinsä, jotka löytyvät varsinaisesta tarjouspyyntödokumentista.

Ratkaisun laatu 40 %
Toteutuskelpoisuus 20 %
Uutuusarvo ja innovatiivisuus 20 %
Vaikutus 10 %
Hinta 10 %

Lisätietoja:

Kokeilujen hankintaa koskeva infotilaisuus pidetään 2.6. klo 15. Tilaisuuteen ilmoittautuminen osoitteeseen mira.jarkko(at)hel.fi 31.5. mennessä. Hankintaa koskevat mahdolliset kysymykset tulee lähettää sähköpostilla ennen 2.6. pidettävää infotilaisuutta. Ilmoittautumalla tilaisuuteen saa etukäteen saapuneet kysymykset ja vastaukset myös tilaisuuden jälkeen. Kysymykset ja vastaukset päivitetään myös tälle sivulle.

Lisätietoja kokeilukilpailusta antaa Mira Jarkko, erityissuunnittelija, Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, p. 040 3341629 mira.jarkko(at)hel.fi.

Tarjoukset tulee jättää perjantaihin 18.6. klo 20 mennessä.