Siirry suoraan sisältöön

Helsingille tunnustus hankintojen vastuullisuuden kehittämisestä

23.11.2021

Helsingin kaupunki on saanut kansainväliseltä kuntien ympäristöjärjestö ICLEI:ltä Procura+ Award -tunnustuksen Vuoden hankinta-aloite -sarjassa. Palkinto kohdistuu ennen kaikkea Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hankkeessa tehtyyn työhön hankintojen vastuullisuuden kehittämiseksi.

Procura+ Award -palkinnolla nostetaan vuosittain esiin kestäviä ja innovatiivisia hankintoja ja annetaan näkyvyyttä tulevaisuuteen tähtääville julkisille hankkijoille ja heidän aloitteillensa.

Helsinki on mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa kuusivuotisessa
CANEMURE-hankkeessa, jossa kehitetään kaupungin hankintojen ilmastokriteereitä, ilmastovaikutusten arviointia sekä vastuullisten hankintojen edistämistä ylipäänsä. Hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta vuosina 2018−2024 ja sen avulla toteutetaan Helsingin kaupunkistrategian hiilineutraalisuustavoitteita ja kaupungin hankintastrategian tavoitteita.

Kaupunki kehittää hankkeessa vähähiilisiä hankintoja tekemällä hiilijalanjäljen arviointia ja asettamalla ilmastokriteerejä erityyppisissä hankinnoissa. Kriteereitä on kehitetty esimerkiksi talonrakennushankkeessa, kadun peruskorjauksessa, asfaltoinnissa, työvaatehankinnoissa sekä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa. Hankkeessa on arvioitu eri sektorien hiilijalanjäljen laskentamenetelmiä ja niiden soveltuvuutta hankinnan eri vaiheisiin.

Hankkeessa on tuotettu myös Helsingin kaupungin hankintojen hiilijalanjäljen kokonaisuuden laskenta. Sen tuloksena saatiin entistä vahvempi käsitys siitä, millä hankinnan sektoreilla on merkittävimmät ilmastovaikutukset.

Hanke jatkuu vielä toiset kolme vuotta. Hankkeen tulosten perusteella on jo nyt selvää, että ilmastokriteereihin ja hiilijalanjäljen arviointiin panostamalla pystytään merkittävästi vähentämään hankintojen ilmastovaikutuksia. Hankkeen seuraavassa vaiheessa tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten arviointiin pureudutaan vielä syvemmin ja parhaat opit jalkautetaan osaksi kaupungin käytäntöjä.

Hankkeen keskeinen saavutus on ollut yhteistyön lisääminen niin Helsingin kaupungin sisällä kuin muiden julkisten hankintaorganisaatioiden ja markkinan välille vähähiilisissä hankinnoissa. Yhteistyön edistäminen on myös yksi Helsingin uudistetun hankintastrategian päätavoitteista, ja sitä tullaan entisestään vahvistamaan tulevalla hankekaudella.

Lisätietoja:  

projektikoordinaattori Miia Herzon miia.herzon@hel.fi, 040 6716829

yksikön päällikkö Laura Walin, laura.walin@hel.fi, p. 040 6872069

Lue lisää CANEMURE-hankkeesta