Siirry suoraan sisältöön

Helsingin ilmanlaatu parantunut

25.04.2022

Helsingin vuonna 2017 voimaan tulleen ilmansuojelusuunnitelman tärkein tavoite on toteutunut: typpidioksidin (NO
2) Euroopan unionin vuosiraja-arvo ei enää ole vaarassa ylittyä Helsingin katuosuuksilla. Pitoisuuksien pienenemiseen on vaikuttanut liikenteen pakokaasupäästöjen väheneminen ajoneuvotekniikan edistymisen sekä sähköistymisen ansiosta. Merkittävä vaikutus on ollut Helsingin seudun liikenteen (HSL) bussikaluston tehokkaalla uusiutumisella entistä vähäpäästöisemmäksi.

Vilkasliikenteisillä, kuilumaisilla kaduilla typpidioksidipitoisuudet voivat yhä kasvaa ajoittain. Viime vuonna pitoisuudet olivat yleisesti suurempia kuin vuonna 2020, jolloin ilmanlaatua paransi koronapandemiasta johtunut liikennemäärien väheneminen sekä hyvin leuto talvi. 

Katupöly kiusaa vieläkin keväisin

Suorien pakokaasupäästöjen lisäksi liikenne aiheuttaa myös katupölyä. Katupölyn eli hengitettävien hiukkasten raja-arvot eivät ole ylittyneet Helsingissä viime vuosina, mikä osoittaa kaupungin pitkäaikaisen katupölyn torjunnan kehittämisen ja toimenpiteiden olleen tehokkaita. Hyvin pölyisiä päiviä on edelleen kuitenkin joka kevät, kun kadut kuivuvat ja liikennevirta nostaa talven aikana kertyneen aineksen ilmaan.

Keväiseen pölyämiseen vaikuttavat merkittävästi myös kevään ja talven sääolosuhteet sekä lumitilanne. Vuonna 2021 katupölytilanne oli huonompi kuin edellisvuonna. Kuluva kevät on ollut pölyämisen suhteen hankala, kun lumi ja yöpakkaset ovat hidastaneet katujen pesuja. Lisäksi viime talven kelit vaativat runsaasti hiekoitusta ja suolausta.

Tutkimusten mukaan noin puolet katupölystä on nastarenkaiden asfaltista irrottamaa ainesta. Kitka-renkaiden käytön yleistyminen vähentäisi paitsi pölyä myös melua. Kaupungin tavoitteena on, että tulevaisuudessa nastarenkaita olisi ainoastaan noin joka kolmannessa autoissa.

Raja-arvot saattavat tiukentua lähivuosina

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi syksyllä 2021 uudet, tuoreimpiin terveystutkimuksiin perustuvat ohjearvot ilmansaasteiden pitoisuuksille. Ne ovat huomattavasti aiempia tiukemmat ja ylittyvät laajasti myös Helsingissä, erityisesti typpidioksidin, hengitettävien hiukkasten sekä pienhiukkasten osalta. Euroopan komissio valmistelee parhaillaan ilmanlaatudirektiivin päivitystä, ja näköpiirissä on Euroopan unionin sitovien raja-arvojen tiukentuminen lähivuosina.

Kaupungin liikennemelutilannetta seurataan ympäristömeludirektiivin mukaisesti viiden vuoden välein toteutettavalla meluselvityksellä. Uuden meluselvityksen laadinta on parhaillaan käynnissä, ja se valmistuu kesän aikana.

Helsingin kaupunki tekee pitkäjänteistä työtä liikenteen haittojen vähentämiseksi ja edistää parempaa ilmanlaatua ja ääniympäristöä lukuisin toimenpitein. Toimenpiteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee ilmansuojelun ja meluntorjunnan toimenpideohjelmien viime vuoden toteutumista kokouksessaan 28.4.