Siirry suoraan sisältöön

Helsingin kaupungilla käynnistetään uuden järjestöyhteistyön mallin suunnittelu

09.06.2022

Helsingin kaupunki on valmistellut kevään aikana järjestöyhteistyön ja kaupungin avustustoiminnan kaupunkiyhteistä mallia osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta Helsingissä. Uuden järjestöyhteistyön mallin tavoitteena on tiivistää järjestöyhteistyötä luomalla jatkuvan ja säännöllisen yhteistyön ja sen kehittämisen rakenne vuorovaikutukseen kaupungin ja järjestöjen välillä.

Järjestöyhteistyön edistämiseksi perustetaan kaupunkitasoinen järjestöneuvottelukunta sekä tarvittaessa toimialatasoisia järjestöneuvottelukuntia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen luodaan lakisääteinen uusi neuvottelumalli.

Avustustoiminnan osalta uudistuksessa keskitytään sosiaali- ja terveystoimialan ja pelastuslaitoksen ja keskushallinnon välisiin muutoksiin avustusten hallinnoinnissa ja valmistelussa. Kaupungin muu avustustoiminta säilyy nykyisellään eli kulttuurin ja vapaa-ajan, kasvatuksen ja koulutuksen ja kaupunkiympäristön toimialan jakamiin avustuksiin ei esitetä hallinnollisia muutoksia.

Kaupungin avustustoimintaa uudistetaan kokonaisuutena siten, että kaupungin avustustoiminnalle tulee yhdenmukaisemmat käytännöt muun muassa hakuun, hakijoiden neuvontaan, viestintään, avustusten käytön valvontaan ja raportointiin. Avustusten jakamisessa kiinnitetään jatkossa korostetusti huomiota järjestöjen yleishyödyllisyyteen, toiminnan vaikuttavuuteen sekä järjestöjen omavaraisuuteen.

Kaupunki valmistelee järjestöneuvottelukunnan asettamista syksyn aikana ja se aloittaa toimintansa vuonna 2023. Uuteen neuvottelukuntaan tulee järjestöjen edustus myöhemmin päätettävän laajuisena.

Tämänhetkisen tiedon mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan mahdolliset avustukset tulevat haettavaksi vuoden 2022 lopussa.

Lisätietoa:

Päätöstiedote: Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto 6.6.2022, kokouksen pöytäkirjan valmistuttua lisätietoa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston päätösasiakirjat -sivulta