Siirry suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin hankintastrategia tutuksi webinaareissa 7. ja 28. lokakuuta

31.08.2021

Helsingin kaupunki uudisti hankintastrategiansa viime vuonna ja strategian toimeenpano on parhaillaan käynnissä. Hankintastrategian tehtävänä on tukea kaupungin palvelujen tuottamisen onnistumista ja kaupunkistrategian toteuttamista.

Helsingin kaupunki tekee vastuullisia ja vaikuttavia hankintoja markkinoiden elinvoimaisuutta ja innovaatiomyönteisyyttä edistävällä tavalla. Helsingin uusi hankintastrategia on jaettu kolmeen pääteemaan, jotka ovat toimivat markkinat ja innovaatioiden edistäminen, vaikuttavuus ja vastuullisuus sekä hankintojen johtaminen ja hankintataidot. Nämä teemat tiivistävät sen, mitä Helsinki haluaa hankintojensa kautta saavuttaa.

Hankintojen eli sisäisten ja ulkoisten palveluiden, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä investoinnit muodostavat yli puolet Helsingin kaupungin menoista. Helsingin hankintojen volyymi on noin neljä miljardia euroa vuosittain. Helsinki onkin Suomen suurin julkisia hankintoja tekevä toimija. Suomen julkisten hankintojen volyymi on noin 35 miljardia euroa vuosittain, josta kuntien osuus on noin 30 miljardia euroa.

Uudistetussa hankintastrategiassa on huomioitu kaupungin keskeiset strategia-asiakirjat ja toimenpide- ja kehitysohjelmat kuten Helsingin kaupunkistrategia, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, ympäristöpolitiikka sekä digitalisaatio-ohjelma. Myös hankintoja koskevat tarkastustoimen suositukset on otettu huomioon. Helsingin hankintastrategiassa on hyödynnetty kansallisen julkisten hankintojen strategian tietoaineistoa ja johtopäätöksiä.

Lokakuussa järjestetään kaksi samansisältöistä webinaaria 

Helsingin kaupunki järjestää kaksi samansisältöistä webinaaria Teamsissa torstaina 7.10. kello 12–14 ja torstaina 28.10. kello 9–11.

Webinaareissa käydään läpi hankintastrategian yleiset teemat ja linjaukset ja tarkastellaan niitä muun muassa kaupunkiympäristön toimialan, markkinoiden kehittymisen sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmista. Lisäksi kuullaan Helsingin Yrittäjien kommenttipuheenvuoro. Aikaa on varattu myös kysymyksille ja keskustelulle.

Lisätiedot: hankintajohtaja Jorma Lamminmäki, puh. 09 310 31500, jorma.lamminmaki(at)hel.fi.
Ilmoittautuminen webinaareihin tapahtuu seuraavien linkkien kautta:
torstai 7.10. kello 12–14 (ilmoittautuminen 4.10. kello 16 mennessä)
torstai 28.10. kello 9–11 (ilmoittautuminen 25.10 kello 16 mennessä)
Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse osallistumislinkin sisältävä kutsu ennen tilaisuutta.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö vastaa kaupungin yhteishankintojen ja keskushallinnon erillishankintojen valmistelusta ja kilpailuttamisesta. Tehtäviin kuuluvat myös sopimushallinta, kaupungin hankintatoimen kehittäminen ja ohjaus sekä harmaan talouden torjunta.

Lue lisää:

Hankintastrategia 2020

Helsinki Region Infoshare

Tutkihankintoja.fi

Työllistämisehdot julkisissa hankinnoissa

Kuva: Jussi Hellsten (c) City of Helsinki.