Siirry suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginhallitus päätti ajoneuvojen ja kuljetuspalvelujen ympäristökriteereistä

09.05.2022

Kaupunginhallitus päätti asettaa kokouksessaan 9.5. velvoittavat ympäristökriteerit Helsingin kaupungin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoille. Velvoittavat ympäristökriteerit asetetaan vuosille 2022–2030, ja ne tulevat voimaan heti. Kriteerien taso tarkastetaan kahden vuoden välein.

Helsingin kaupungin ajoneuvokanta on noin 1 300 ajoneuvoa ja se sisältää henkilö-, paketti-, pienoislinja-, kuorma- sekä linja-autoja. Helsingin kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksilla on käytössään sekä omaa kalustoa että Staran kautta rahoitussopimuksilla hankittua leasing-kalustoa. Kaupungin ajoneuvokalustosta 60 prosenttia on hankittu rahoitussopimuksilla.

Tämän lisäksi toimialat ja liikelaitokset tekevät itsenäisesti merkittävän määrän kuljetuspalveluhankintoja, esimerkiksi potilas- ja koulukuljetuksia ja erilaisia posti- ja tavarakuljetushankintoja sekä hankkivat rakennusurakoita, joissa on kuljetuskalustoa ja työkoneita. Helsingillä ei tällä hetkellä ole tietoa kuljetuspalveluhankinnoissa käytettyjen ajoneuvojen määristä.

Nuorisoneuvoston edustajille läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntiin

Kaupunginhallitus vahvisti linjaukset nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta toimialalautakunnissa.

Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat toimialalautakuntien kokouksiin. Edustajat saavat läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntien kokouksiin. Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan kolme edustajaa kuhunkin toimialalautakuntaan. Edustajat osallistuvat kokouksiin yksi kerrallaan mahdollisimman tasapuolisesti vuorotellen.

Toimialalautakuntien jäsenistä valitaan myös kummeja, jotka tukevat nuorisoedustajia lautakuntatyöskentelyssä.

Kaupunginhallitus teki lisäksi jatkopäätöksen perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi. Päätös on voimassa ajan 10.5-9.6.2022 tai kunnes asiasta toisin päätetään.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.