Siirry suoraan sisältöön

Helsingin kaupunki hakee ympäristölupaa Hernesaaren lumenvastaanottopaikalle

12.09.2022

Helsingin kaupunki hakee tänä syksynä ympäristölupaa Hernesaaren lumenvastaanottopaikan toiminnalle ELY-keskuksen kehotuksesta. Näin lumenvastaanottopaikalle voidaan määritellä kaupungista riippumattomat ympäristökriteerit, joiden avulla lumenkäsittelyn ympäristövaikutuksia seurataan jatkossa.

Helsingin tavoitteena on luopua lumen kaatamisesta mereen, mutta ennen kuin korvaava paikka tai menetelmä saadaan käyttöön, Hernesaaren lumenvastaanottopaikan käyttö on välttämätöntä kantakaupungin talviaikaisen liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi. Lumen kuljettaminen kaukaisemmille vastaanottopaikoille ei toimi pikaratkaisuna, koska se lisäisi hiilidioksidipäästöjä, ruuhkauttaisi kantakaupungin katuja ja hidastaisi niiden puhdistusta.

Hernesaari on kaupungin suurin lumenvastaanottopaikka

Hernesaaren lumenvastaanottopaikka palvelee eteläisen Helsingin lumenkäsittelytarpeita. Talvella 2021–2022 Hernesaareen tuotiin noin 26 000 kuormaa lunta, mikä oli noin 20 % kaikista Helsingissä kuljetetuista lumikuormista viime talvena Hernesaari onkin vastaanottomääriltään kaupungin suurin lumenvastaanottopaikka.

Kaupungin
lisäksi Hernesaaren asiakkaita
ovat
yksityiset
taloyhtiöt ja
muut kiinteistöt, joiden vastuulla on
suuri osa kantakaupungin jalkakäytävien talvikunnossapidosta.
Kantakaupungin kiinteistöt tuovatkin
h
ieman yli puolet Hernesaaren
lumikuormista.

 

Helsinki
on tutkinut merikaadon
ympäristövaikutuksia

ja toimii niiden vähentämiseksi.

Ympäristöministeriön
vuonna 2020 teettämän selvityksen perusteella roskaantuminen on todennäköisesti
suurin ympäristöhaitta, joka lumen kaatamisesta mereen aiheutuu.
Hernesaaren
merivastaanottopaikalle tuodusta lumesta tehtiin toissa talvena
roskaisuusselvitys. Sen mukaan mereen joutuu lumen mukana kiintoainesta, roskaa
ja pieni määrä mikromuovia.

 

Suurin
osa kiintoaineksesta on hiekoitussepeliä, joka painuu meren pohjaan
kippauslaiturin reunaan. Kiintoainesruopataan
ylös merestä
säännöllisesti. Kelluvien
r
oskien
leviämistä
ehkäistään verhopuomin avulla, ja kelluvat
roskat kerätään pois
.

Kaupunki
tutkii korvaavia lumenkäsittelyn keinoja 

Ennen kuin Helsinki voi täysin luopua Hernesaaren lumenvastaanottopaikasta, täytyy sille olla korvaava lumenhävittämismenetelmä tai -paikka. Uusia ratkaisuja tarvitaan muuallakin kuin Hernesaaressa, sillä nykyisten lumenvastaanottopaikkojen määrä vähenee, kun kaupunkiin rakennetaan uusia asuinalueita.  

Päävaihtoehtoina
korvaaviksi
ratkaisuiksi ovat tällä
hetkellä mm. maaläjityksen
kehittäminen, asukaspysäköintipaikkojen käyttö lumitilana
sekä
erilaiset sulatusratkaisut. Ratkaisuvaihtoehtojen
selvittämistä jatketaan niin ympäristövaikutusten, toteutettavuuden kuin
kustannusten osalta.
 

Verkkotilaisuus 20. syyskuuta
 

Kaupunki järjestää alueen asukkaille ja muille aiheesta kiinnostuneille verkkotilaisuuden, jossa asiantuntijat kertovat lumenvastaanottopaikan toiminnasta sekä ympäristövaikutusten seurannasta ja hillinnästä. Tilaisuudessa kerrotaan myös, kuinka ympäristölupaprosessi etenee. Tilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupungin edustajille sekä kommentoida esityksiä chatissa. 

Tilaisuus
pidetään tiistaina
20.9. kello 18–19.30.
Tilaisuuden
ohjelma, liittymislinkki sekä osallistumisohjeet löytyvät verkkosivulta
hel.fi/asukastilaisuudet > Hernesaaren lumenvastaanottopaikan
verkkotilaisuus. 
 

Tilaisuus
tallennetaan ja tallenne tulee katsottavaksi jälkikäteen samalle verkkosivulle.
Tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy