Siirry suoraan sisältöön

Helsingin kaupunki haluaa ottaa aktiivisen roolin yrittäjien, yritysten ja työntekijöiden houkuttelussa ja kaupunkiin asettautumisen tukemisessa

10.05.2022

Helsinki haluaa olla houkutteleva ja vetovoimainen kaupunki niin kansainvälisille osaajille ja heidän perheilleen kuin myös muualta Suomesta muuttaville. Siksi Helsingin kaupunki aikoo ottaa entistä aktiivisemman roolin yrittäjien, yritysten ja työntekijöiden alueelle houkuttelussa ja asettautumisen tukemisessa.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan kaupunki tarjoaa kasvavassa määrin englanninkielisiä palveluita ja tukee ulkomaisten työntekijöiden puolisoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittymistä alueen elinkeinoelämään. Samalla Helsinki turvaa osaavan työvoiman saatavuutta uudistamalla rekrytointikäytäntöjä, lisäämällä kielikoulutusta sekä tiivistämällä yhteistyötä alueen korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa. Myös mahdollisuutta englanninkieliseen opiskeluun lisätään kaikilla oppiasteilla, ja opiskelupaikkojen saatavuus varmistetaan vuoden ympäri.

Näiden tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi kokouksessaan 9. toukokuuta 2022. Helsingin työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelman. Ohjelma täsmentää Helsingin kansainvälisten osaajien ja yritysten houkuttelua ja alueelle sitouttamista koskevat tavoitteet vuosille 2022–2025. Lisäksi ohjelma linjaa kaupungin kansainvälisen osaajatoiminnan kehittämiskohtia maahan saapuvien osaajien, yrittäjien ja perheiden palvelupolun eri vaiheissa. Kaupungin roolina on myös toimia alueella eri toimijoita ja toimenpiteitä kokoavana voimana.

”Osaajien, yritysten ja investointien saaminen alueellemme on Helsingin keskeinen menestys- ja elinvoimatekijä. Se on myös yksi kaupungin elinkeinopolitiikan painopiste. Toimenpideohjelma konkretisoi ne keinot, joilla kaupungin kasvun kannalta välttämätöntä kansainvälistä työvoimaa ja yrityksiä saadaan jatkossa entistä tehokkaammin houkuteltua Helsinkiin ja myös pidettyä alueella,” toteaa Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena
Rinkineva.

Toimenpideohjelma kehittää Helsinkiä houkuttelevana asuin-, työ- ja liiketoimintaympäristönä

Uuden toimenpideohjelman kohderyhmiä ovat Helsingistä työ-, opiskelu-, yrittämis- tai investointipaikkana kiinnostuneet kansainväliset osaajat, yrittäjät ja startupit, sijoittajat sekä heidän mukanaan Helsinkiin muuttavat perheenjäsenet.

Toimenpideohjelmassa kaupunki sitoutuu viiteen päätavoitteeseen:

Ensimmäiseksi Helsinki haluaa vahvistaa kaupungin kansainvälistä
tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisena kotikaupunkina kansainvälisille
osaajille, yrittäjille ja sijoittajille.
Kansainvälisellä maineella on merkittävä rooli houkuttelun onnistumisessa yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa parhaista osaajista. Helsingin tavoitteena onkin nousta vuoteen 2025 mennessä kaupunkien veto- ja pitovoimaa mittaavan Global Talent Competitiveness Index -vertailun kärkikymmenikköön.

Toiseksi kaupunki panostaa kansainvälisten osaajien ja
yritysten houkutteluun.
Helsinki haluaa toimia kumppanina yrityksille ja työnantajille sekä houkutella aktiivisesti erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä kansainvälisiä asiantuntijoita ja eri alojen yrityksiä ja sijoittajia. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä työ- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton kokonaisvolyymi on vähintään kaksinkertaistunut nykytasosta. Tämä turvaa myös kaupunkistrategian mukaisesti osaavan työvoiman saatavuutta.

Kolmanneksi kaupunki lisää tukea kansainvälisten osaajien ja
yritysten asettautumiseen.
Kun Helsingistä sijoittumispaikkana kiinnostuneiden kansainvälisten osaajien ja heidän perheenjäsentensä alueelle asettumisesta tehdään nopeampaa ja sujuvampaa, edesauttaa se yhä useamman osaajan jäämistä pysyvästi Helsinkiin. Kaupungin tavoitteena on, että keskeiset neuvonta- ja viranomaispalvelut saa tulevaisuudessa saman katon alta yhdellä asiointikäynnillä. Lisäksi Helsingistä sijoittumispaikkana kiinnostuneet ulkomaiset yrittäjät ja startupit saavat henkilökohtaista softlanding-palvelua enintään 14 vuorokauden vasteajalla. Kaupunki kehittää maahantulo- ja asettautumisprosessin helppouteen tähtääviä toimia yhteistyössä valtion ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Neljänneksi Helsingin kaupungin englanninkielisten
palveluiden ja viestinnän määrää halutaan kasvattaa ja asiakaslähtöisyyttä
parantaa.
Tavoitteena on, että englanniksi asiointi
kaupungin palveluissa on laaja-alaisesti mahdollistettu vuoteen 2025 mennessä,
ja kansainvälisten osaajien ja yrittäjien
houkutteluun keskeisesti liittyvät asiakasrajapinnat
ovat tarjolla myös englanniksi.
Samalla kaupunki haluaa varmistaa, että englanninkielisiä päivähoito- ja koulupaikkoja on saatavilla riittävästi ympäri vuoden. Englanninkielisten koulupaikkojen määrää on jo viime vuosina merkittävästi lisätty, mutta niiden kysyntä on yhä jatkunut tarjontaa suurempana.

Viidenneksi kaupunki kiinnittää huomioita omaan
työnantajapolitiikkaan.
Tavoite on, että vieraskielisten työntekijöiden osuus kaupungin henkilöstöstä kasvaa vuoteen 2025 mennessä vieraskielisten väestöosuutta vastaavalle tasolle. Tämä tarkoittaa noin 17 prosentin osuutta. Toimenpiteitä kohdennetaan myös kaupungin esihenkilöihin, joiden osaamista vahvistetaan erityisesti monimuotoisen työyhteisön johtamisessa sekä työyhteisöjen inklusiivisuuden tukemisessa.

”Toimenpideohjelman valmistelussa on ollut mukana iso joukko asiantuntijoita eri kunta- ja valtionhallinnon organisaatioista, korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista, startup-yhteisöstä, edunvalvonta- ja elinkeinoelämän järjestöistä sekä alueella toimivista yrityksistä. Kaupunki haluaa myös toteuttaa toimenpiteet yhdessä alueellisen toimijaverkoston kanssa”, tiivistää Helsingin kaupungin johtava asiantuntija Elina Nurmi.

Lisätietoa kaupunginhallituksen elinkeinojaoston verkkosivuilta tämän linkin takaa.