Siirry suoraan sisältöön

Helsingin kaupunki ja HUS selvittävät synnyttäneiden äitien kokemuksia neuvolasta ja synnytyssairaalasta

30.09.2022

Helsingin kaupunki ja HUS selvittävät synnyttäneiden äitien näkemyksiä ja vanhempien kokemuksia perhemyönteisen hoidon toteutumisesta Helsingin äitiysneuvoloissa ja HUSin Naistenklinikalla. Lisäksi selvitetään tyytyväisyyttä synnytyksen kulkuun ja vauvanhoitovalmiuksia sairaalasta kotiutumisen jälkeen.

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä perheiden kokemasta hoidosta ja tunnistaa siihen liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita.

Perhemyönteinen raskaus, synnytys ja synnytyksen jälkeinen aika

”Muun muassa lyhentynyt sairaalassaoloaika lapsen syntymän jälkeen ja ensisynnyttäjien kohonnut ikä ovat esimerkkejä viime vuosina tapahtuneista muutoksista, jotka ovat tuoneet uudenlaisia tarpeita äitiysneuvoloiden ja synnytyssairaaloiden palveluille. Selvitämme perheiden kokemuksia, jotta osaamme entistä paremmin vastata uusiin tarpeisiin ja tarjota laadukasta hoitoa”, kertoo neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö Monica Lindberg Helsingin kaupungilta.

Tutkimukseen haetaan vapaaehtoisia helsinkiläisäitejä, jotka synnyttävät tai ovat synnyttäneet syksyllä 2022 Naistenklinikalla täysiaikaisen lapsen tai lapsia (raskausviikolla 37 tai sen jälkeen). Aineistoa kerätään sähköisellä kyselyllä ja yksilöhaastatteluilla.

Tutkimukseen etsitään äitejä syksyn aikana Helsingin neuvoloissa sekä Naistenklinikalla.

Tutkimus liittyy Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseen. Tavoitteena on kehittää raskauteen ja synnytykseen liittyviä palveluja perheitä kuunnellen.

Tutkimuksen toteuttaa Turun yliopisto.

Kuva: Unsplash