Siirry suoraan sisältöön

Helsingin kaupunki valmistelee vuoden 2023 sote-avustuskokonaisuutta

02.09.2022

Helsingin kaupunki on jatkanut valmistelua järjestöyhteistyön ja kaupungin avustustoiminnan kaupunkitasoisen mallin luomiseksi keväällä 2022 tehdyn työn pohjalta.

Helsinki käynnisti viime keväänä järjestöyhteistyön ja avustustoiminnan kaupunkiyhteisen mallin valmistelun osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta Helsingissä. Valmistelua tehdään kaupunginkanslian ja kaupungin eri toimialojen yhteistyönä.

Avustustoiminnan osalta keskitytään parhaillaan sosiaali- ja terveystoimialan ja pelastuslaitoksen ja kunta-Helsingin välisiin muutoksiin avustusten hallinnoinnissa, valmistelussa ja avustushaun käynnistämiseen. Avustuskokonaisuuden osalta huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston 6. kesäkuuta kokouksessa päätetty periaate, että avustusten valmistelussa kiinnitetään jatkossa huomiota järjestöjen yleishyödyllisyyteen, toiminnan vaikuttavuuteen sekä järjestöjen omavaraisuuteen.

Sote-avustushaku pyritään avaamaan lokakuun kuluessa. Avustushaun käynnistymisestä tiedotetaan heti ajankohdan varmistuttua.

Uudessa mallissa kaupunginkansliaan keskitetään keskushallinnon ja sotepen avustusten hallinnollinen käsittely ja valmistelu, kuten avustusilmoitusten julkaiseminen, muu viestintä ja hakijaneuvonta. Avustuspäätösten sisällöllisessä valmistelussa tehdään yhteistyötä ja hyödynnetään kaikkien toimialojen asiantuntemusta. Sote-avustuskokonaisuutta koskeva päätöksenteko jakautuu sen mukaan, mistä määrärahoista avustuksia myönnetään. Kunta-Helsingin budjettirahoitukseen perustuvassa avustustoiminnassa päätös tehdään keskushallinnossa kaupunginhallituksessa tai delegoinnin perustella viranhaltijan toimesta. Mahdolliset sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttösuunnitelmaan varatut avustukset päätetään sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnassa tai delegoinnin perustella viranhaltijan toimesta.