Siirry suoraan sisältöön

Helsingin kaupunkistrategian etenemisestä on valmistunut vuoden 2022 toinen yhteenveto

14.09.2022

Helsingin kaupunkistrategiasta 2021–2025 on valmistunut vuoden 2022 toinen yhteenveto strategian painopistealueiden tähänastisista onnistumisista ja haasteista. Kasvun paikka -kaupunkistrategiassa on 13 painopistealuetta. Edistyminen kootaan toimialoilta, kansliasta ja liikelaitoksista osana talouden ja toiminnan seurantaa.

Painopistealueiden onnistumisia ovat olleet muun muassa seuraavat:

Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja

Toimiva ja kaunis kaupunki

  • Rakennusala on selättänyt alkuvuoden pahimmat materiaalinsaantivaikeudet ja on löydetty uusia hankintakanavia.

Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta

  • Sähköautojen latauspaikkojen rakentaminen etenee ja päivitetty pysäköintipolitiikka on hyväksytty.

Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

  • Työllisyysaste on noussut alkuvuoden aikana. Rekisteröityjen yöpymisten suunta ylitti 2019 tason. Myös hotellikapasiteetti kasvanut.

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Painopistealueiden haasteita ovat olleet mm. seuraavat:

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

  • Henkilöstön saatavuudessa on vaikeuksia usealla toimialalla, ja palkkajärjestelmän ongelmat ovat lisänneet näitä vaikeuksia sekä nykyisen henkilöstön kuormitusta.

Toimiva ja kaunis kaupunki

  • Asuntotuotantotavoitteen toteutumiseen liittyy epävarmuuksia. Vapaiden vuokra-asuntojen runsas määrä vähentää myös sijoittajien kysyntää, mikä on viime vuosina vahvistanut asuntorakentamista.

Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

  • Kestävää taloutta haastaa inflaatio- ja kustannustason nousu.

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

  • Palkanmaksuprosessien ja -järjestelmän uudistamisen ongelmat olleet merkittäviä. Tehotoimet tilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä. Toimintatapoja esihenkilötyön sujuvoittamiseksi tulee vauhdittaa.

Strategiaa edistetään neljässä ohjelmaryhmässä

Kuluvalla valtuustokaudella kaupunkistrategiaa edistetään neljässä poikkihallinnollisessa ohjelmaryhmässä. Kaikki ohjelmaryhmät ovat aloittaneet syyskaudella toimintansa.

Vastuullinen ja kestävä talous -ryhmä on käsitellyt talousarviossa 2022 päätettyjen tuottavuustoimien etenemistä. Kunnianhimoinen ilmastovastuu -ryhmän työskentelyssä on painottunut uuden Hiilineutraali Helsinki -ohjelman päivityksen tavoitteiden ja oletusten läpikäynti. Viihtyisä kaupunki -ryhmässä on käsitelty kaupungin palautejärjestelmää, merellistä Helsinkiä sekä tilojen väliaikaiskäyttöä kulttuuritoimintaan. Segregaation ehkäisemisen ryhmässä on käyty läpi kaupungin segregaatioon liittyviä keinoja sekä tietopohjaa ja tutkimusta. Tavoitteena tuottaa strategiatyön tueksi koonti keskeisistä tavoitteista ja keinoista.

Ohjelmien seurantaa ja raportointia tarkennetaan pormestarin johtamien ohjelmaryhmien työn edetessä.

Strategiaa seurataan säännöllisesti ja läpinäkyvästi

Kasvun paikka 2021–2025-kaupunkistrategian edistymisestä raportoidaan valtuustokauden puolivälissä kaupunginvaltuustolle. Kaupunkistrategian toimeenpanoa seurataan jatkuvasti osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Lisäksi kaupunkistrategian toteutumista seurataan läpinäkyvästi ja julkisesti kaupungin verkkosivuilla. Kaupunkistrategiaan voi tutustua täällä.