Siirry suoraan sisältöön

Helsingin matkailun ja tapahtumien kehittämisen ohjenuorina ovat elinvoimaisuus, kestävyys, älykkyys ja toimivuus

18.05.2022

Helsingin kaupunki panostaa jatkossa
vahvasti matkailuun ja tapahtumallisuuteen ja haluaa näyttää suuntaa kohti entistäkin
kestävämpää, älykkäämpää, elävämpää ja toimivampaa matkailu- ja
tapahtumakaupunkia.

Tavoitteen toteutumisen varmistamiseksi on luotu Helsingin uusi Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma, joka luo strategiset tavoitteet ja kehittymisen edellytykset matkailun ja tapahtumallisuuden kehittämistyölle vuosille 2022–2026. Samalla se konkretisoi Helsingin kaupunkistrategian linjauksia matkailu- ja tapahtuma-alojen seuraavien vuosien kehittämiselle. Toimintaohjelma noudattaa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

”Matkailun ja tapahtumallisuuden toimintaohjelmassa linjataan erityisesti kaupungin toimijoiden eri rooleja kasvun ja uudistumisen mahdollistajana ja välittäjänä. Lisäksi ohjelmassa kuvataan niitä työkaluja, joita kaupunki voi tarjota matkailu- ja tapahtuma-alan toimijoille. Tavoitteemme on, että toimialan yritykset voisivat avullamme kasvaa ja uudistua ja siten elävöittää kaupunkia entistäkin enemmän,” tiivistää matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

Helsinki on Suomen merkittävin matkailukohde ja tapahtumakaupunki. Matkailun ja tapahtumien vaikutus on tärkeää myös kaupungin keskustan viihtyisyydelle ja elinvoimalle. Samalla luodaan elämyksiä niin kaupungin asukkaille kuin Helsingissä vierailevillekin. Tapahtumia voidaan hyödyntää tehokkaasti myös kaupungin maineen ja brändin vahvistamisessa samalla, kun ne luovat aitoa paikalliskulttuuria.

”Toimintaohjelman tavoitteena on, että koko matkailu- ja tapahtuma-ala hyötyy sen toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa niin matkailijoita ja tapahtumakävijöitä, kuin paikallisia yrityksiä ja muita alan toimijoita sekä ihan kaikkia helsinkiläisiä. Ohjelman onnistumisessa keskeistä onkin yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu yritysten ja muiden toimijoiden kanssa”, tiivistää Helsingin brändi ja tapahtumat -yksikön päällikkö Sanna Forsström.

”Kestävän matkailun korostaminen on Helsingille erottautumistekijä ja kilpailuetu. Tavoitteenamme on kehittää Helsingistä maailman kestävin matkailukohde. Samalla haluamme korostaa myös helsinkiläisten hyvinvointia kaiken tekemisemme lähtökohtana”, kertoo Nina Vesterinen.

Toimintaohjelma tiivistetysti: Tavoitteina kestävä kasvu ja kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi toimintaohjelman kokouksessaan 9. toukokuuta 2022 ja se julkaistiin Helsingin matkailuseminaarissa 11. toukokuuta 2022. Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma toteuttaa kolmea strategista päätavoitetta. Ne ovat:

  1. Helsinki on elävä ja kansainvälisesti vetovoimainen matkailu- ja tapahtumakaupunki

Helsingin kaupunki panostaa erityisesti kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemiseksi kaupunkiin. Samalla Helsinki haluaa tukea ja vahvistaa tapahtumallisuutta siten, että tapahtumia olisi kaupungissa tasaisesti ympäri vuoden ja eri puolilla kaupunkia. Kaupungin tavoitteena on vahvistaa myös Helsingin vetovoimaa kansainvälisten kongressien ja suurtapahtumien järjestäjänä.

  1. Helsinki on kansainvälisesti kestävyyden edelläkävijä ja ratkaisija matkailu- ja tapahtuma-aloilla

Helsinki huomioi ympäristön kestävyyden ja hiilineutraaliuden kaikissa matkailuun ja tapahtumallisuuteen liittyvissä kehittämistoimissa. Helsingin tavoitteena on, että kestävien valintojen omaksuminen sekä aktiivinen työ kulutuksen vähentämiseksi ja toiminnan optimoimiseksi tulee kaupungin avulla osaksi kaikkien matkailu- ja tapahtumatoimijoiden arkea. Kestävän kehityksen korostaminen tarkoittaa myös sosiaalisen kestävyyden ja inklusiivisuuden huomioimista kaupungin toiminnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa moninaisten kohderyhmien nykyistä yksilöllisempää huomioimista.

  1. Helsinki on älykäs vierailukohde ja toimiva tapahtumakaupunki

Helsinki panostaa tiedolla johtamiseen. Kaupungin älykkyys ja toimivuus tarkoittavat myös sitä, että matkailun ja tapahtumien tarpeet huomioidaan entistäkin paremmin kaupungin päätöksenteossa. Keskeinen käytännön toimenpide on matkailun ja tapahtumien kokonaisvaltaisen karttapohjaisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen, jossa Helsinkiin määritellään kaupungin tapahtuma-alueiden ja matkailutoimintojen kehittämisen pitkän tähtäimen tavoitteet. Samalla Helsinki haluaa myös olla tukemassa matkailu- ja tapahtuma-alan yritysten digitalisoitumisen edistymistä ja varmistaa, että Helsinki olisi jatkossakin mahdollisimman hyvä alusta uusille innovaatioille ja kumppanuuksille.

Lisätiedot:

  • Kestävää kasvua ja vetovoimaisuutta – kohti uutta! Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026, linkki ohjelmaan.
  • Uutinen: Helsingin matkailuseminaarissa suunnattiin katse tulevaan, linkki uutiseen.
  • Helsingin matkailuseminaari, linkki tallenteeseen

Uutisen kuva: Jussi Hellsten