Siirry suoraan sisältöön

Helsingin muotoiluosaaminen on esillä Pekingin designfestivaaleilla syyskuussa

19.08.2021

Helsinki on tänä vuonna Aasian suurimman designfestivaalin, Beijing Design Weekin, Guest City -kaupunki. Guest City -status tuo Helsingille näkyvän paikan esitellä muotoiluosaamistaan yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa. Monipuolinen ohjelma ja JKMM Arkkitehtien, Marimekon ja Wood from Finlandin kanssa toteutettu installaatio tutustuttavat festivaalivieraat hyvin muotoiltuun helsinkiläiseen arkeen sekä oppimisen ja kaupunkisuunnittelun älykkäisiin ratkaisuihin.

Beijing Design Week on Aasian isoin muotoilufestivaali. Se kerää vuosittain yli kahdeksan miljoonaa kävijää ja lähes 10 000 osallistuvaa suunnittelija ja organisaatiota yli 30 maasta. Tänä vuonna festivaali järjestetään 18. syyskuuta – 7. lokakuuta.

Helsingin Guest City -ohjelma rakentuu Designing Better Life -teeman ympärille. Helsinki esittäytyy muotoilun monipuolisena käyttäjänä, joka muotoilun oppeja ja ammattilaisia hyödyntäen luo parempaa arkea ja vastuullista kaupunkielämää. Ohjelmaan on sisällytetty erityisesti oppimisen ja kaupunkikehittämisen kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja, joissa muotoilulla on merkittävä rooli.

”Helsinki on jo 10 vuoden ajan hyödyntänyt muotoilua kaupungin kehittämisessä. Meillä on ilo tuoda tästä tekemisestä monipuolinen näkymä Pekingiin. Muun muassa arkkitehtuuri- ja muotoiluoppiminen sekä kaupunkien ilmastoratkaisut ovat teemoja, joissa meillä on paljon yhteistä opittavaa ja annettavaa matkalla kohti tulevaisuuskestävää kaupunkielämää”, kertoo Helsingin designjohtaja Hanna Harris.

Beijing Design Week -festivaalille osallistuminen tukee myös Helsingin ja kumppaneiden kansainvälisiä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

“Helsingin tavoitteena on kasvaa ja kehittyä kansainvälisenä muotoilukaupunkina entisestään. Helsingille Guest City -kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden profiloitua laajasti muotoilun arvon tunnistavana, modernin muotoiluajattelun mallikaupunkina. Tavoitteena on, että Guest City -hanke avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia helsinkiläisille muotoiluyrityksille ja muille kumppaneille. Helsingillä on pitkä yhteistyösuhde Pekingin kaupungin kanssa, ja osallistuminen Beijing Design Weekille on luonteva jatkumo tälle”, sanoo Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Peking on Helsingin ainoa virallinen ystävyyskaupunki. Kaupungit allekirjoittivat vuonna 2019 yhteistyösopimuksen, jonka teemat, kuten kaupunkisuunnittelu, ympäristönsuojelu ja innovaatioyhteistyö, ovat osa Guest City -ohjelmaa.

Installaatio esittelee hyvän helsinkiläisen arjen rakennuspalikat

Havainnekuva Helsingin Guest City -installaatiosta. Kuva: JKMM Arkkitehdit

Pääosin virtuaalisesti toteutetun ohjelman lisäksi paikan päälle Pekingiin rakentuu JKMM Arkkitehtien suunnittelema The Recipes for Happy Helsinki Home -installaatio. Näyttävän installaation muodostavat seitsemän puista, kuutiomaista tilaa, joihin menemällä sisään tai kurkistamalla yleisö voi inspiroitua moniaistillisesti helsinkiläisen onnellisen arjen ainesosista: Metsä, Tieto, Lepo, Leikki, Sauna, Safka ja Duuni. Kaiken keskellä on yhteinen kohtaamispaikka, Tori, jossa festivaalien aikana järjestetään muun muassa työpajoja ja tilaisuuksia. Installaatiossa keskeisinä materiaaleina on käytetty Marimekon painokangasta sekä Wood from Finlandin suomalaista hirsipaneelia.

Pekingiläisen ja helsinkiläisen kulttuurin vuoropuhelusta ammentava installaatio toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kiinalaisten kädentaitajien kanssa. Esimerkiksi taitelija Pan Jianfeng on luonut uniikilla tyylillä kullekin tilalliselle teemalle kiinalaiset merkit.

”JKMM Arkkitehtien filosofiana on luoda merkityksellisiä rakennuksia ja tiloja, jotka lisäävät empatiaa ja iloa arjessamme. The Recipes for Happy Helsinki Home -installaatio istuu erinomaisesti tähän ajatteluun. Installaation keskiössä ovat perhe ja yhdessäolo sekä suomalaisen arjen toimivat palaset, joita me suomalaiset kutsumme arjen luksukseksi. Olemme onnellisia voidessamme näyttää, miten yksinkertaisilla – ja suomalaisille ehkä itsestään selvillä – asioilla luodaan hyvää elämää”, kertoo Päivi Meuronen, JKMM Arkkitehtien luova partneri ja johtava sisustusarkkitehti.

Installaation hiilijalanjälki on pyritty pitämään mahdollisimman pienenä, ja esimerkiksi puumateriaalia ei ole lähetetty Suomesta, vaan hyödynnetty Kiinassa valmiina olevia materiaaleja. JKMM:n Torille suunnittelemat kalusteet valmistaa kiinalainen kumppaniverstas. Kalusteet on festivaalin jälkeen tarkoitus kierrättää paikallisesti jatkokäyttöön.

Installaation ohjelmasta vastaa Helsinki Design Week. Helsinki Design Week on ollut merkittävässä roolissa siinä, että Helsingille ylipäätään myönnettiin Guest City -status.

”Helsinki Design Week on vuosien ajan pyrkinyt kasvattamaan kansainvälistä vuorovaikutusta designviikkojen, kuten Beijing Design Weekin kanssa. Helsinki on ottanut muotoilun keskeiseksi työkalukseen kaupunkien kehittämiseksi. On hienoa päästä kertomaan siitä pekingiläisille ja saattamaan kummankin kaupungin asiantuntijoita yhteen keskustelemaan valituista teemoista”, iloitsee Helsinki Design Week -festivaalin perustaja Kari Korkman.

Oppimisen ja kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuja asiantuntijaseminaareissa ja pop up -koulussa

Helsinki esittelee hyvin muotoiltua arkea tukevia opetuksen ja oppimisen sekä kestävän kaupunkielämän innovaatioita kahdessa asiantuntijaseminaarissa. Uusia ratkaisuja kouluille ja oppimiseen tarjoilevat muun muassa elokuussa aukeava innovaatiokeskus Helsinki Education Hub, lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki, pienten lasten tiedekasvatusta kehittänyt Kide Science sekä suomalaista tiedepohjaista varhaiskasvatusta maailmalle vievä HEI Schools. Innovatiivisia oppimisympäristöjä ja uutta suomalaista kouluarkkitehtuuria esittelevät AOR Arkkitehdit sekä JKMM Arkkitehdit.

Kiinan tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2060 mennessä on nostanut kiinnostusta Helsingin kestäviin ja älykkäisiin kaupunkiratkaisuihin. Näihin paneudutaan toisessa asiantuntijaseminaarissa muun muassa Helsinki Business Hubin esittelemien innovaatioiden ja kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun oppien kautta. Kilpailulla haettiin ratkaisuja, joiden avulla Helsinki voidaan tulevaisuudessa lämmittää kestävällä tavalla ilman kivihiiltä ja mahdollisimman vähällä biomassalla. Mukana seminaarissa on myös sähköautojen latausalustoja kehittänyt Virta, visuaalisiin mallinnuksiin erikoistunut XD Visuals, Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä energia- ja ympäristöteknologiaan keskittynyt Oilon.

Osana Guest City -ohjelmaa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää virtuaalisen pop up -koulun, johon osallistuu oppilaita sekä Helsingistä että Pekingistä. Nelipäiväisen pop up -koulun aikana oppilaat suunnittelevat yhdessä oppituntien sisällöt ja jakavat ideoita ja tietoa virtuaalisilla alustoilla. Oppituntien aiheet liittyvät Helsingin Guest City teemoihin, muotoiluoppimiseen ja kestävän kaupunkikehityksen tavoitteisiin.

Beijing Design Weekin järjestää Beijing Gehua Cultural Development Group ja Beijing Industrial design Center. Guest City -statuksen on ennen Helsinkiä saanut yhdeksän kaupunkia, viimeksi Mexico City vuonna 2019. Helsingille Guest City -status myönnettiin jo vuoden 2020 festivaaleille, mutta Helsingin osallistumista siirrettiin vuodella eteenpäin koronapandemian takia.

Helsingin kaupungin Guest City -hankkeen pääkumppanit ovat JKMM Arkkitehdit, Marimekko ja Wood from Finland. Muita yrityskumppaneita ovat Helsinki Distilling Company, Gradient Labs Ltd, Teknos, Inno, Moomin Characters, Fiskars Group ja Adi-kaluste sekä ohjelmakumppaneita Helsinki Education Hub, Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsinki XR Center, Arkki, HEI Schools ja Kide Science. Guest City -tapahtumien tuottamisessa ovat mukana Luovi Productions Oy ja Tapahtumatoimisto TAPAUS. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunginkanslian viestintäosasto.

Kuva: Mika Huisman/ JKMM Arkkitehdit