Siirry suoraan sisältöön

Helsingin nuorisopalveluiden kehittämä maahanmuuttajanuorten puhujafoorumi laajenee valtakunnalliseksi

04.02.2022

MakeSomeNoise on toimintamalli, joka antaa nuorille turvallisen ja kuuntelevan tilan puhua heille tärkeistä asioista. Toiminta laajenee keväällä 2022 Kemiin, Ouluun, Turkuun, Tampereelle, Vaasaan, Joensuuhun ja Jyväskylään.

MakeSomeNoise -puhujafoorumi nostaa uusien suomalaisten nuorten ääntä julkiseen keskusteluun ja organisaatioiden kehittämiseen kouluttamalla nuorten puhe- ja esiintymistaitoja ammattilaisten avustuksella. Maahanmuuttajanuorten yhteiskunnallista osallistumista tukeva toimintamalli on kehitetty osana Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden ja Me-säätiön Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanketta vuodesta 2016 alkaen. Malli laajentuu nyt valtakunnalliseksi osana Oikeusministeriön koordinoimaa Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -hanketta, joka saa rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta. Uusia ryhmiä pilotoidaan kevään aikana Kemissä, Oulussa, Turussa, Tampereella, Vaasassa, Joensuussa ja Jyväskylässä.

Uudet ryhmät saavat mentorointia toimintamallia kehittäneiltä nuorilta, esiintymiskoulutusta viestinnän ammattilaisilta sekä projektisihteerin tuen. Kevään aikana nuoret pääsevät puhumaan paikallisissa seminaareissa alueen päättäjille ja vaikuttajille. MakeSomeNoise-mallin mukaisesti kuulijoilla ei ole mahdollisuutta tutustua puheisiin etukäteen; näin varmistetaan aktiivinen kuuntelu ja kommentointi, joka lisää kuulijan ymmärrystä.

Kun nuoria kuunnellaan, se johtaa parempiin päätöksiin

“Helsingissä vuonna 2016 startanneen MakeSomeNoise-toiminnan piirissä tähän mennessä koulutettuja nuoria on ollut asiantuntijoina, puhujina, haastateltavina tai muulla tavalla osallisina jo yli sadassa tilaisuudessa, niin kouluissa, tiedotusvälineissä kuin erilaisissa tilaisuuksissakin,” kertoo valtakunnallistamisesta vastaava suunnittelija Sami Komppula Helsingin Kaupungilta.

”Kun nuoria kuunnellaan, se johtaa mm. parempiin päätöksiin ja esimerkiksi parempiin palveluihin nuorille. Tavoitteena on, että pilotin aikana eri puolilla Suomea perustettavien ryhmien nuoria halutaan kuulla myös jatkossa ja toiminta jää pysyväksi”, Komppula jatkaa.

Kaikilla nuorilla on puheissaan omanlainen ja uniikki tulokulma. “Nuoret kertovat esimerkiksi kokemuksia Suomessa asumisesta, kun juuret ovat ulkomailla, tai siitä, kuinka merkityksellistä on löytää oma intohimo ja miten sen tuoma ilo auttaa nousemaan, tai miltä tuntuu, kun mediassa maahanmuuttajat luokitellaan paremmuusjärjestykseen,” kertoo MakeSomeNoise projektisihteeri Ayan Mohamud.

Toimintamalli vastaa maakunnissa tunnistettuihin tarpeisiin

”Kemissä on lähdetty mukaan innostuneesti. Tämä on hieno mahdollisuus nuorille tulla kuulluksi sekä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Ryhmälle on tarvetta, koska alueella ei ole tällä hetkellä maahanmuuttajanuoria vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin,” kertoo Toivola Luotola setlementin ohjaaja Kirstia Majuri. ”Tämä on hieno mahdollisuus luoda nuorille positiivinen kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, sekä tunne, että heidän ajatuksillansa ja toiveilla on merkitystä.”

”Asukas- ja asiakaslähtöisyys sisältyy toimintalupauksena Turun kaupunkistrategiaan. Turku haluaakin kuulla kaikenlaisia asukkaitaan kaupungin ja palveluiden kehittämiseksi, joten oli luonnollista lähteä mukaan MakeSomeNoise-pilottiin, joka tarjoaa maahanmuuttajanuorille uuden kanavan saada äänensä kuuluviin,” kertoo Turun kaupungin maahanmuuttotyön koordinaattori Sari Kanervo.

”On tärkeää, että jokainen tulee kuulluksi haluamallaan tavalla. Organisaationa yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä on vahvistaa ja mahdollistaa nuorten äänen kuulumista!” sanoo Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden koordinaattori Elina Peippo. ”Pirkanmaalla suuri osa maahanmuuttajista asettuu asumaan Tampereelle ja näin jatkunee myös tulevina vuosina. Tämä pitää huomioida palveluiden suuntaamisessa ja siinä, että jokaisella on yhdenvertaisesti mahdollisuus tulla kuulluksi.”

Pilotoitavilla ryhmillä on Helsingin kaupungin tuki ja kannustus, joka kumpuaa MakeSomeNoise -mallin positiivisista seurauksista. “MakeSomeNoise on hyvä tapa saada puhumisen keskiöön ne ihmiset, joita asiat koskevat, ja tai joilla on asiasta omaa kokemusta. Liian usein maahanmuuttajien asioita tuovat esiin ihmiset, joilla ei ole juuria muualla,” sanoo aluepäällikkö Tiina Hörkkö Helsingin nuorisopalveluista.

Lisätietoja