Siirry suoraan sisältöön

Helsingin nuorisopalvelut edistää antirasismia tavoitteellisesti

26.01.2022

Rasismista vapaata Suomea luodaan nyt, ja Helsingin kaupunki on ylpeänä osa tätä muutosta. 24.1. käynnistyneen, kaksi viikkoa kestävän Olen antirasisti -kampanjan tavoitteena on:

  • lisätä ja laajentaa tietoisuutta rasismista ja antirasismista
  • kannustaa sivustakatsojia puuttumaan tilanteisiin
  • herättää yhteiskunnallista keskustelua antirasistisesta toiminnasta
  • aktivoida ihmisiä ja organisaatioita toimimaan yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Tule mukaan nostamaan esille tekoja, joiden avulla rakennetaan rasismista vapaata Suomea. Voit osallistua kampanjaan jakamalla antirasistisia tekoja ja ideoita sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla: #OlenAntirasisti #JägÄrAntirasist #IAmAntiracist

Kampanjan käynnistivät oikeusministeriö ja yhdenvertaisuusvaltuutettu, ja Helsingin kaupunki on vahvasti mukana. Tägää mukaan @yhdenvertaisuusvaltuutettu, jolloin julkaisusi voidaan jakaa myös yhdenvertaisuusvaltuutetun tilillä. Tehdään yhdessä rasismista vapaa tulevaisuus, ole osa muutosta!

Antirasistinen työ nuorisopalveluissa

Nuorisopalveluissa ajatellaan, että turvallinen olo ja se, että voi olla oma itsensä eikä tule kyseenalaistetuksi tai syrjityksi, on tärkeää jokaiselle nuorelle. Tämän varmistamisessa nuorisopalveluiden työntekijät ovat tärkeässä roolissa. Turvallisemman tilan varmistamiseksi jokaiselle nuorelle nyt ja tulevaisuudessa nuorisopalvelut ovat toteuttaneet mm. seuraavia toimenpiteitä:

Vuonna 2021

  • Jokaisessa 17 nuorisotyöyksikössä tehtiin yhdenvertaisuuskartoitus: kartoituksen jälkeen käytiin läpi nuorisotyötä kaikkia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaeissa kiellettyjä syrjintäperusteita tarkastellen
  • Tarkastelun pohjalta nostettiin kehittämiskohteita nuorisotyölle

Vuonna 2022 aikana

  • Kaikille työyhteisöille laaditaan turvallisemman tilan periaatteet (ellei sellaisia jo ole käytössä).
  • Koko henkilökunta osallistuu antirasistiseen koulutusprosessiin, jonka avulla vahvistetaan rasismin ja syrjinnän tunnistamista ja siihen puuttumista sekä taitoja ja rohkeutta toimia jatkuvasti antirasistisesti.

Antirasistinen koulutusprosessi toteutuu koko henkilökunnalle, yli 300 työntekijälle, osana Rauhankasvatusinstituutin Myötätuulta kotoutumiseen – antirasistisia tekoja nuorisotyöhön -hankkeessa, jossa mukana ovat myös Oulun ja Ranuan nuorisotoimet sekä Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna. Hanke on saanut tukea EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisesta ohjelmasta.