Siirry suoraan sisältöön

Helsingin päästövähenemä etenee aikataulussa

17.06.2021

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaupunki oli asettanut tavoitteeksi saavuttaa kokonaispäästöissä 30 prosentin vähennys ja asukaskohtaisissa päästöissä 48 prosentin vähennys vuoteen 2020 mennessä. Tuoreiden tilastojen mukaan nämä tavoitteet saavutettiin.

Helsingin hiilidioksidipäästöt pienenivät vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna 9 prosenttia. Vertailuvuoteen 1990 nähden Helsingin kokonaispäästöt ovat 33 prosenttia pienemmät. Asukaskohtaiset päästöt pienenivät edellisvuoteen verrattuna niin ikään 9 prosenttia ja vuoteen 1990 verrattuna 50 prosenttia.

Vuoden 2020 päästöistä 58 prosenttia aiheutui lämmityksestä, 24 prosenttia liikenteestä,13 prosenttia sähkön kulutuksesta, 3 prosenttia jätteen käsittelystä ja 2 prosenttia teollisuudesta.

Kaukolämmön päästöt ovat pudonneet vuodesta 1990 26 prosenttia ja edellisvuodesta 9 prosenttia. Suurin syy kaukolämmön päästöjen putoamiselle on se, että vuonna 2020 kivihiilen käyttö kaukolämmön polttoaineena väheni ja vastaavasti maakaasua käytettiin enemmän. Muutos vuoteen 2019 verrattuna oli merkittävä; kivihiilen käyttö pieneni 32 prosenttia ja maakaasun kasvoi 27 prosenttia. Koska kivihiili ja maakaasu muodostavat kaukolämmön polttoaineista 84 prosenttia, on nimenomaisesti maakaasun ja kivihiilen suhde koko kaukolämmön päästökehitystä dominoiva tekijä.

Energiankulutuksen määrässä Helsingissä ei ole tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Ainoana poikkeuksena on liikenteen energiankulutuksen putoaminen 7 prosentilla verrattuna vuoteen 2019, tätä muutosta selittää ainakin osittain koronapandemian vaikutukset ihmisten liikkumiseen.

Liikenteen päästöt putosivat vuoteen 2019 verrattuna 7 prosenttia ja vuoteen 1990 verrattuna 16 prosenttia. Liikenteen päästövähennyksille on asetettu oma, poikkeava vertailuvuosi. Tähän vertailuvuoteen 2005 verrattuna päästöt ovat vähentyneet 21 prosenttia (tavoite 2005–2035: 69 %). Vuonna 2020 tieliikenne pääkaupunkiseudulla väheni merkittävästi koronapandemian vuoksi (6 %), mikä näkyy myös päästömäärissä.

Liikenteen päästölähteistä merkittävin on henkilöautoliikenne, josta syntyy 49 prosenttia liikenteen kokonaispäästöistä.

Päästövähennykset sektoreittain verrattuna vuoteen 1990 (suluissa muutos edellisvuoteen 2019):

  • Lämmitys -27% (-9%)
  • Liikenne -16% (-7%) *
  • Sähkön käyttö -39% (-10%)
  • Jätteen käsittely -80% (-31%)
  • Teollisuus -70% (+22%)

* Liikenteen päästövähennyksille on asetettu oma, poikkeava vertailuvuosi. Tähän vertailuvuoteen 2005 verrattuna päästöt ovat vähentyneet 21% (tavoite 2005–2035: 69%).


Helsingin ilmastoteot -sivusto
 

Helsingin ilmastovahti