Siirry suoraan sisältöön

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori puhuu jälleen YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittisessa foorumissa

06.07.2021

Helsinki osallistuu tänään 6. heinäkuuta 2021 alkavaan YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittiseen foorumiin (High Level Political Forum on Sustainable Development, HLPF). Pormestari Jan Vapaavuori on kutsuttu puhumaan foorumiin torstaina 8. heinäkuuta Helsingin kaupungin kestävän kehityksen työstä.

Pormestari Vapaavuori on tehnyt merkittävää kansainvälistä työtä edistääkseen kaupunkien roolia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, Agenda 2030:n, saavuttamisessa. Helsinki laati New Yorkin jälkeen toisena kaupunkina maailmassa paikallisen kestävän kehityksen raportin YK:lle vuonna 2019. Tuolloin vain kourallinen kaupunkeja oli mukana, mutta nyt, kaksi vuotta myöhemmin, lähes sata kaupunkia on liittynyt joukkoon.

”Muutaman edelläkävijäkaupungin ottama askel on muuttunut globaaliksi liikkeeksi ja niin New York kuin Helsinkikin ovat toimineet tärkeinä esimerkkeinä sen alkuaikoina. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaupunkien VLR -raportit saavat virallisen osion YK:n kestävän kehityksen foorumissa ja ovat jäsenmaiden käsiteltävänä. Tämä on tärkeä askel paikallisen hallinnon roolin tunnustamiseksi, sillä Agenda 2030 -tavoitteita ei voida koskaan saavuttaa ilman paikallisen tason mukana oloa. Kaupunkien roolin kasvattaminen YK:ssa onkin ollut yksi tärkeimpiä tavoitteitamme ”, Vapaavuori sanoo.

HLPF järjestetään tänä vuonna 6.–15. heinäkuuta. HLPF on YK:n tärkein kestävää kehitystä käsittelevä kokous ja se arvioi maailmanlaajuista edistymistä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2015 käynnistynyt toimintaohjelma Agenda 2030 tavoittelee äärimmäisen köyhyyden poistamista ja kestävää kehitystä, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.

Vertaisarviointia Los Angelesin kanssa

Helsinki julkaisi uusimman, vuoden 2021 kestävän kehityksen raporttinsa toukokuussa verkkosivuston muodossa osoitteessa kestävä.helsinki. Raportissa arvioidaan entistä laajemmin kuinka ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys toteutuvat Helsingissä.

Uusi raportti tarkastelee kaikkien YK:n seitsemäntoista kestävän kehityksen SDG-tavoitteen (Sustainable Development Goals) toteutumista Helsingin kaupunkiorganisaatiossa. Raportti keskittyy tekoihin sekä onnistumisten ja kehityskohteiden esiin tuomiseen. Raportointityöhön on osallistunut kaupungin kaikkien toimialojen lisäksi myös kaupunkikonsernin liikelaitoksia.

Helsinki haluaa innostaa myös muita kaupunkeja mukaan SDG-työhön ja jakaa avoimesti omia ratkaisujaan muiden hyödynnettäväksi. Tunnistamme myös, että meillä on paljon opittavaa muilta kaupungeilta. Siksi Helsinki ja Los Angelesin kaupunki tekevät yhteistyötä parantaakseen molempien kaupunkien kestävän kehityksen raportointia. Helsinki ja Los Angeles ovat yksiä harvoista kaupungeista, jotka julkaisevat vuonna 2021 jo toisen VLR raporttinsa.

Kaupunkien asiantuntijat arvioivat toistensa raportit heinäkuussa. Kaupungit antoivat toisilleen arvokasta palautetta raportin sisällöstä sekä raportointiprosessista toisen kaupungin näkökulmasta. Tavoitteena oli oppia toiselta kaupungilta sekä testata ja parantaa vertaisarviointia edelleen.

Suomessa raportin ovat tehneet Helsingin lisäksi Espoo ja Turku. Raportoinnista on tullut kaupunkien yhteinen työkalu ja kieli SDG-tavoitteiden toteuttamiseen. Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden tosiasiallisesta toimeenpanosta toteutuu paikallisella tasolla ja kaupunkien rooli tavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä. Kestävän kehityksen tavoitteet muuttuvat agendasta teoiksi nimenomaan kaupungeissa.

”Toivomme, että voimme inspiroida ja tukea kaikkia helsinkiläisiä asukkaita, yrityksiä ja muita toimijoita tekemään yhdessä työtä, jotta Helsinki ansaitsee paikkansa kestävänä kaupunkina ja paikkana, jossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista tulee totta. Tekemistä on paljon ja aikaa vähän, joten jokainen askel on tärkeä”, Vapaavuori muistuttaa.

Helsingin kestävän kehityksen raportointisivusto: kestävä.helsinki

Kuva: Lauri Rotko