Siirry suoraan sisältöön

Helsingin seutu nousi maailman parhaiden puhtaan teknologian startup-ekosysteemien joukkoon

01.02.2022

Helsingin seutu on valittu maailman 25 parhaan puhtaan teknologian eli cleantechin startup-ekosysteemin listalle tuoreessa Global Startup
Ecosystem Report: Cleantech edition
-raportissa. Raportin on koostanut arvostettu startup-alan tutkimus- ja neuvontaorganisaatio Startup Genome.

“Startup-yrittäjien kokemukset Helsingistä ovat erityisen hyviä muun muassa pitkäaikaisen alkuvaiheen rahoituksen saatavuuden ansiosta. Tämä on tulosta jo kymmenen vuoden ajan jatkuneesta kehityksestä. Helsingin seudun ekosysteemi on erinomainen innovoimaan, mikä näkyy varhaisten investointien määrässä. Lisäksi se pystyy skaalautumaan ja kierrättämään varoja takaisin ekosysteemiin,” kertoo Farshad Fahimi, Startup Genomen datastrategiajohtaja.

Puhtaan ja älykkään liiketoiminnan kehittäminen on Helsingille tärkeää

Helsinki pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä, joten puhtaan ja älykkään liiketoiminnan edistäminen on kaupungille tärkeä tavoite. Kaupunki ei kuitenkaan hae ratkaisuja yksin, vaan mukana on erilaisista toimijoista koostuva verkosto eli ekosysteemi. Cleantech-alan ekosysteemiin kuuluu kaupungin lisäksi esimerkiksi kaupallisia toimijoita, korkeakoulukumppaneita sekä suuria ja pieniä yrityksiä.

”Helsingin startup-kenttä on osoittanut hienoa palautumiskykyä pandemian aikana. Riskipääoman virta helsinkiläisiin startup-yrityksiin kasvaa jatkuvasti ja yhä useampi yritys valitsee Helsingin kodikseen. Korkea sijoitus Startup Genomen listauksessa on osoitus siitä, että myös cleantech-ekosysteemimme on laadukas ja kestää hyvin vertailua jopa paljon suurempiin kaupunkeihin,” kertoo Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena
Rinkineva
.

Helsingin seudun startup-ekosysteemi erottautuu erityisesti sillä, että kaupunki toimii usein yhteistyön ja kokeilujen mahdollistajana. Monessa muussa maassa startup-kentän kehittäminen on valtiovetoista ja siten jäykempää.

Helsingissä etsitään puhtaita ja älykkäitä ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin

Cleantech eli puhdas teknologia tarkoittaa tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisevät tai vähentävät kielteisiä ympäristövaikutuksia. Cleantech-alalla kehitetään ratkaisuja maailmanlaajuisesti merkittäviin ongelmiin.

“Kaupungin ydintehtävä on palvella
asukkaita, yrityksiä ja yrittäjiä. Suuret globaalit haasteet ovat suoraan
yhteydessä siihen, kuinka yritykset ja asukkaat pärjäävät. Helsinki haluaa olla
edelläkävijöiden joukossa vastaamassa näihin haasteisiin, joten on
luonnollista, että tuemme yrityksiä, jotka etsivät älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja,”
kertoo yksikön päällikkö Tommo Koivusalo NewCo Helsingistä.

Kaupungin yrityksille suunnatut palvelut lähtevät aina yritysten tarpeista. Kaupungin asiantuntijat ovat läsnä ekosysteemissä ruohonjuuritasolla ja vuoropuhelu on aktiivista. Helsinki toimii myös kokeilualustana lukuisille pilotoinneille. Cleantech-projektien koko vaihtelee pienistä nopeista kokeiluista laajoihin EU-projekteihin. Viime vuosina kaupunki on tukenut etenkin startup-yritysten askelia esihautomoista ja kokeiluista kiihdyttämöihin ja toiminnan skaalautumiseen kaupallisesti kannattaviksi.

Helsingin kaupungin cleantech-alan monipuolisuudesta kertoo erilaisten palveluiden ja projektien kirjo. Kaupungin omista yrityshautomoista Urban Tech on keskittynyt nimenomaan cleantech-alan yrityksiin. NewCo Accelerator puolestaan kiihdyttää eri alojen startup-yrityksiä menestyneesti kasvuun jo toista vuotta. Paikallisiin korkeakouluihin kiinnittyvissä kampusinkubaattoreissa haudotaan pian uusia ratkaisuja useilla eri kampuksilla. Innovaatiorahaston kautta puolestaan toteutetaan yhteishankkeita, joissa on mukana sekä suuria että pienempiä yrityksiä. Yhteistyö myös kaupallisten toimijoiden ja esimerkiksi Forum Viriumin kanssa on tiivistä.

Kiertotaloudessa materiaalit
kiertävät mahdollisimman pitkään

Kaupunki on mukana cleantech-alan eri osa-alueilla liikenteen sähköistämisestä kestäviin energiaratkaisuihin. Käytännössä Helsinki on ottanut ison roolin esimerkiksi kiertotalouden edistämisessä. Kiertotalous tarkoittaa sitä, että materiaalit halutaan pitää kierrossa mahdollisimman kauan niin, että myös niiden arvo säilyy.

Kaupunki on koonnut alan toimijoita yhteen niin sanottuun kiertotalousklusteriin ja Helsingistä löytyy jo useita alalle keskittyviä yrityksiä. Yksi niistä pakkauspalvelu RePack, joka mahdollistaa toimituspakkausten palauttamisen ja uudelleenkäytön verkkokauppiaille ja niiden käyttäjille. RePack siis ikään kuin soveltaa pullopanttijärjestelmää verkkokauppaan. Pandemian myötä verkkokaupan kasvu on kiihtynyt maailmanlaajuisesti ja samalla pakkausjätteiden vuoret ovat nousseet uusiin korkeuksiin.

Ensimmäiset asiakkaansa RePack sai vuonna 2014 ja tällä hetkellä palvelua käyttää yhteensä noin 200–300 verkkokauppaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. RePackin asiakkaista löytyy useita tunnettuja merkkejä, kuten Makia, Gina Tricot ja Finlayson.

RePackin toimitusjohtaja
Jonne Hellgren kertoo, että yritys on ollut vuosien varrella mukana monissa ekosysteemipalveluissa esimerkiksi NewCo Helsingin ja Forum Viriumin kautta.

”En edes muista kaikkia palveluita, joita olemme käyttäneet, olemme olleet mukana niin monessa! Kokonaisuutena Helsinki on jopa yllättävän paljon mukana startup-kentällä ja luonut hyvät edellytykset innovatiivisille yrityksille. On tärkeää, että kaupungilla on henkilöitä, jotka ovat perehtyneet eri vaiheissa olevien yritysten kehittämiseen ja jakavat osaamistaan eteenpäin. Lisäksi olemme hyötyneet siitä, että Helsinki paikkana kiinnostaa kansainvälisiä osaajia. Palkkaamistamme työntekijöistä lähes kaikki ovat kansainvälisiä.”

Helsingin seudun startup-ekosysteemi ei ole riippuvainen pelialasta

Sijoittuminen korkealle Startup Genomen tuoreessa cleantech-alaa käsittelevässä raportissa kertoo, että Helsingin startup-ekosysteemin menestys ei nojaa ainoastaan maailmallakin hyvin tunnettuun pelialan osaamiseen, vaan työtä tehdään laajalla rintamalla. Cleantechin ja pelialan lisäksi Helsingistä löytyy laajaa osaamista myös muun muassa oppimisteknologiasta, terveysalalta ja XR-teknologiasta. Vuosien varrella Helsingin startup-kenttä on monipuolistunut ja kehittynyt kilpailukykyiseksi niin eurooppalaisessa kuin maailmanlaajuisessa vertailussa.

Cleantech-alalle keskittyvän vertailun lisäksi Helsinki on menestynyt esimerkiksi syksyllä
2021
julkaistussa Startup Genomen Global Startup Ecosystem 2021 (GSER) -raportissa, jossa Helsingin seutu valittiin yhdeksi maailman parhaista nousevista startup-ekosysteemeistä. GSER-raportti on maailman kattavin ja laajasti luettu startup-tutkimus.

Startup Genome on maailman johtava politiikan neuvonta-
ja tutkimusorganisaatio hallituksille sekä julkisen ja yksityisen sektorin
välisille kumppanuuksille. Sen tavoite on edistää startup-yritysten menestystä
ja ekosysteemien suorituskykyä kaikkialla maailmassa.

Voit ladata koko Global Startup Ecosystem Report (GSER):
Cleantech edition -raportin (englanniksi) Startup Genomen verkkosivuilta:
https://startupgenome.com/report/gser-cleantechedition

Uutisen kuva: Helsinki
on koonnut cleantech-alan toimijoita yhteen kiertotalousklusteriin ja
pääkaupungista löytyykin jo useita alan menestyneitä yrityksiä. Yksi niistä on pakkauspalvelu RePack, joka mahdollistaa toimituspakkausten palauttamisen ja
uudelleenkäytön. Kuvalähde: RePack/materiaalipankki