Siirry suoraan sisältöön

Helsingin varhaiskasvatuksessa vahvistetaan kestävän tulevaisuuden osaamista yhdessä kettukavereiden kanssa – kettukaverit julkistetaan 5. marraskuuta

03.11.2021

Jokaisella ketulla on oma tarinansa, joka vie jonkin kestävyysilmiön äärelle. Esimerkiksi Retki-kettu tutustuu Kultakuoriaisen kanssa metsien lahopuiden merkitykseen (luonnon monimuotoisuus), Kokki-kettu ihmettelee Jongleeraavan Aavikkoketun kanssa ruoan riittävyyttä (ilmastonmuutos) ja Keksijä-kettu tutkii Lonni-Lokin kanssa muovien uusiokäyttömahdollisuuksia. (kiertotalous)

Toivoa ja myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen

Mallin kehittämisen lähtökohtana on ollut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jossa todetaan, että varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan. Lisäksi perusteisiin on kirjoitettu, että varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. (Vasu 2018, 23)

”Moni varhaiskasvatusalan ammattilainen totesi, että kestävän kehityksen sisällöt tuntuvat usein vaikeasti arkeen sovellettavilta, joten aloimme kehittää helposti hyödynnettävää mallia, jossa lapset pääsevät tutkimaan, seikkailemaan ja leikkimään kestävän kehityksen äärellä”, toteaa Anssi Almgren, joka toimii kestävän tulevaisuuden pedagogisena asiantuntijana.

Kettu-mallin tavoitteena on tukea hyvän elämän edellytyksiä vahvistamalla ilmasto- ja ympäristökasvatusta, kiertotalousosaamista ja tulevaisuuden lukutaitoa.

Kettu-kirjassa seikkailee seitsemän Kettu-hahmoa

Keskeinen osa Kettu-materiaalia on Kettu-kirja. Kirjan tarinoissa seikkailee seitsemän erilaista kettua: luontoa rakastava Retki-kettu, yhteiseen pohdiskeluun kannustava Viisas-kettu, eläytymiseen innostava Tarina-kettu, tulevaisuutta maalaava Taiteilija-kettu, käytännön taitojen Taitava-kettu, olemassa olevalle vaihtoehtoja miettivä Keksijä-kettu ja kestävän tulevaisuuden reseptejä kehittelevä Kokki-kettu.

Jokaisen ketun kanssa työstetään kestävää tulevaisuutta ”käpälissä”. Käpälillä tunnustellaan, tutkitaan ja tartutaan kestävän tulevaisuuden tekemiseen. Käpälät koostuvat luovasta ajattelusta, todellisen maailman ilmiöistä, tulevaisuuden tutkimisesta ja uusien ratkaisujen pohtimisesta. Käpäliä sovelletaan lasten iän, kiinnostusten, ajatusten ja toiveiden mukaan. Lisäksi jokaisessa kettu-luvussa on tutkittua tietoa kyseisen ketun teemoista.

Kettu-malli otetaan nyt käyttöön varhaiskasvatuksessa, mutta jatkossa mallia on tarkoitus laajentaa myös isommille oppijoille.

Kettu-kirja ja muut kettu-materiaalit julkistetaan Helsinki Education Week –tapahtumaviikon perjantaina 5.11.2021 klo 9.30.-10.30. Tervetuloa!

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä: https://helsinkieducationweek.com/fi/events/kettu-kirjan-julkistamistilaisuus

Instagram @kettukaverit

Kettu-kuvitus: Riku Ounaslehto