Siirry suoraan sisältöön

Helsingin vastuullisuustavoitteet näkyvät kaupungin hankinnoissa

04.05.2022

Helsingissä tehdään julkisia hankintoja keskimäärin neljällä miljardilla eurolla vuodessa. Helsinki on sitoutunut kaupunkistrategiassaan YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Helsinki edistää siksi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisilla, vaikuttavilla ja ilmastoviisailla hankinnoilla. 

Hankintajohtaja Jorma Lamminmäki kuvaa videolla Helsingin hankintastrategian painopisteitä.

Parhaillaan Helsingin hankinnoissa korostuvat ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalouden edistäminen, ihmisoikeudet ja työperäisen hyväksikäytön torjunta sekä hankinnoilla työllistäminen. Taloudellisen vastuun osalta keskitytään erityisesti harmaan talouden torjuntaan.  

Hankintastrategia uudistettiin täysin vuonna 2020. Sen päätehtävä on tukea kaupungin palveluiden tuottamista ja Helsingin kaupunkistrategian toteuttamista. Se antaa hankintojen tekijöille johdonmukaiset ja tasapuoliset perustelut painottaa hankintoja tehdessä tiettyjä teemoja.

– Käytännössä kaikkien kaupungin tuottamien palvelujen taustalla on jonkinlainen hankinta. Sillä, että hankinnat tehdään oikein, on siis suuri merkitys yhteiskunnalle ja helsinkiläisille, toteaa Lamminmäki.

Vastuullisuuden huomioiminen hankinnoissa vaatii jatkuvaa valppautta 

Muuttuvassa yhteiskunnassa hankintojen vastuullisuuden kehittäminen ja prosessien seuraaminen on jatkuvaa työtä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä on ollut Helsingin kaupungille jo pitkään tärkeää. Se näkyy myös jo tehdyissä julkisissa hankinnoissa.

Luonnon monimuotoisuuden suojelu on nostettu viime aikoina entistä tärkeämmäksi strategiseksi painopisteeksi sekä kaupungin omassa toiminnassa että kansallisesti. Teema ei kuitenkaan näy julkisissa hankinnoissa vielä kattavasti. Siksi luonnon monimuotoisuuden suojelua on lähdetty kehittämään yhteistyössä muun muassa Hankinta-Suomen kanssa. Esimerkiksi ruokahankinnat ovat olleet kansallisen hankintastrategian työryhmissä esillä, jotta niissä saataisiin jatkossa tuettua paremmin luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Sosiaalisen vastuun puolelta esimerkkejä pinnalla olevista ja syventymistä vaativista teemoista ovat ulkomaisten, pitkien tuotantoketjujen ihmisoikeuskysymysten nykyistä parempi valvominen sekä työperäisen hyväksikäytön torjunta kotimaisissa palveluhankinnoissa. 

– Koen, että hankintojen vastuullisuuden kehittämisessä yhteistyö ja avoin keskustelu markkinoiden ja muiden organisaatioiden kanssa on Helsingille elintärkeää. Tätä keskusteluyhteyttä haluamme jatkuvasti kohentaa – hankintastrategiammekin mukaisesti, Lamminmäki päättää. 

Juttu on osa vastuullisista julkisista hankinnoista kertovaa sarjaa, jonka avulla konkretisoidaan, miten Helsingin vastuullisuustavoitteet näkyvät kaupungin erilaisissa hankinnoissa.

Lue ja katso lisää

Katso video

Helsingin kaupungin hankintastrategia 

Helsingin kaupunkistrategia 

Kestävä Helsinki 

Hankinta-Suomi

YK:n kestävän kehityksen periaatteet 


Kuva: Kari Ylitalo (c) Helsinki Partners.