Siirry suoraan sisältöön

Helsingissä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua vuosi takana

15.06.2022

Helsinki on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa 2021–2024. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua järjestetään 44 suomenkielisessä ja 2 ruotsinkielisessä päiväkodissa. Elokuussa 2021 kokeilussa aloitti noin tuhat vuonna 2016 syntynyttä lasta. Elokuussa 2022 kokeiluun liittyvät mukaan vuonna 2017 syntyneet lapset.

Mira Koskinen päiväkoti Tuorinniemestä kuvailee kaksivuotisen esiopetuksen ensimmäistä vuotta merkittäväksi ja lapsia innostavaksi. ”Lasten kokemus itsestään oppijana on kehittynyt huimasti, kaikki ovat löytäneet sen oman näköisen oppimisen ilon ja innostuksen”, Mira kertoo.

Leikkien, liikkuen, taiteillen ja tutkien oppimista

Kaksivuotisessa esiopetuksessa opitaan toiminnan kautta: leikkien, liikkuen, taiteillen ja tutkien. Pedagogiikassa huomioidaan kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvien pienten lasten tarpeet. ”Huoltajat ovat ottaneet kokeilun myönteisesti vastaan, varsinkin kun olemme käyneet läpi tapoja toimia ja sitä, että leikinomaisuus ja toiminnallisuus on vahvasti läsnä kaikessa oppimisessa”, Mira kuvaa pedagogista toimintaa.

Mira nostaa esille myös vuorovaikutus- sekä tunnetaitojen harjoittelun: ”kulttuurisesti moninaisessa ja rikkaassa kieliympäristössä on tärkeää, että lapselle muodostuu hyvät taidot toimia ryhmässä ja ilmaista itseään. Koen, että juuri vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelu saavat lapsen kokemaan yhteisöllisyyttä ja olevansa osa porukkaa, niistä muodostuu perusta lapsen elinikäiselle oppimiselle.”

Kiireen tuntu on hävinnyt

Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitykseen ja oppimiseen, sosiaalisiin taitoihin ja itsetunnon muodostumiseen. ”Jokainen lapsi saa edetä omalla tahdillaan eskaritaitoja harjoitellessa. Lapsista on tullut myös aiempaa omatoimisempia. Kiireen tuntu on hävinnyt, kun on kaksi vuotta aikaa toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman tavoitteiden mukaista toimintaa” Mira kertoo kokeilun positiivisista vaikutuksista.

Pohtiessaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vaikutuksia Mira kuvailee, kuinka arvokasta hänelle opettajana on ollut nähdä positiiviset vaikutukset lasten itsetuntoon. Kaksivuotisen esiopetuksen aikana lapsen valmiudet kehittyvät ja toisen esiopetusvuoden aikana syvennetään jo opittua, innostutaan ja tutkitaan uusia kiinnostuksen kohteita. Kokeilulla kehitetäänkin esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä. Jäämme innolla odottamaan toista kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluvuotta!