Siirry suoraan sisältöön

Helsingissä työllisyys on kohentunut ja kuntakokeilun ensimmäinen vuosi on sujunut kohtalaisesti

11.04.2022

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsitteli tilannekatsauksen, jonka mukaan työllisyyden kuntakokeilun ensimmäinen vuosi on sujunut kohtalaisesti ja Helsingin työllisyys kohentunut. Tulevaisuuteen liittyy kuitenkin epävarmuutta.

Helsinki on mukana maaliskuussa 2021 alkaneessa valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa, jonka myötä osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä on siirretty kuntien vastuulle. Elinkeinojaosto käsitteli katsauksen kokeilun tilanteesta kokouksessaan maanantaina 11 huhtikuuta 2022.

Katsauksen mukaan Helsingin työllisyys on kohentunut. Nuorisotyöttömyys on laskenut selvästi. Alle 30-vuotiaasta työttöminä oli helmikuun lopussa 8,7 prosenttia kun niitä oli vuosi sitten 13,6 prosenttia. Samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin kasvanut 12,7 prosenttia vuoden takaisesta. Tulevaa kehitystä on vaikeata ennustaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuo pääkaupunkiseudulle runsaasti pakolaisia, jotka ovat työikäisiä naisia ja lapsia. Tulijoiden pääseminen EU:n tilapäisen suojelun piiriin antaa heille työluvan vuoden ajaksi. Ennusteiden mukaan sota tulee hidastamaan talouskasvua. Sota vaikuttaa jo esimerkiksi matkailusektorilla, jonka kyky työllistää heikkenee jo lyhyellä aikavälillä.

Kuntakokeilun ensimmäinen vuosi on sujunut haasteista huolimatta kohtalaisesti. Maaliskuun 2022 alussa Helsingin kuntakokeilussa oli työnhakija-asiakkaita yhteensä noin 46 700. Asiakkaita on tavattu tehokkaammin ja nimetyt vastuuasiantuntijat ovat kuroneet kiinni niin sanottua suunnitelmavelkaa. Kokeilun alkuvaiheessa yli 80 prosentilla asiakkailta puuttui työllistymissuunnitelma tai se oli yli kolme kuukautta vanha. Tällä hetkellä yli 50 prosentilla työttömistä asiakkaista on voimassa oleva työllistymissuunnitelma.

Suomen hallitus on päättänyt pidentää kokeilua vuoden 2024 loppuun ja valmistelee TE-palveluiden pysyvää siirtoa kunnille. Keskeistä uudistuksessa on se, että kunnat päättävät TE-palveluista, niihin allokoidusta rahoituksesta ja vastaavat osin myös itse työttömyyden sosiaaliturvakustannuksista. Valtio kompensoi kustannusten kasvun siirtymähetkellä mutta uudistuksen myötä Helsinki kantaa tulevaisuudessa nykyistä suurempaa suhdanneriskiä työttömyyden kustannuksista.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.

Elinkeinojaosto käsitteli innovaatiorahaston asioita ja päätti myöntää Aalto-yliopiston hankkeelle rahoitusta. Rahoitusta myönnetään enintään 100 340 euroa käytettäväksi vuonna 2022 ja yhteensä 307 766 euroa käytettäväksi vuosina 2023–2024 hankkeelle ”Biodesign Helsinki – Tarvelähtöiset lääketieteellisen teknologian innovaatiot Helsingissä” toteuttamiseen.

Lisäksi jaosto muun muassa hyväksyi tonttivarauksen jatkamista hotellihankkeelle Jätkäsaaressa.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla täällä.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 9. toukokuuta 2022.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.

Kuva: Marek Sabogal