Siirry suoraan sisältöön

Helsingistä kiertotalouden suunnannäyttäjä

14.06.2021

Helsingin kaupunki käynnistää kiertotalouden klusteriohjelman, jonka tavoitteena on edistää sekä kiertotalouden mukaista innovaatio- ja liiketoimintaa että ilmastotavoitteita. Kaupunki kutsuu mukaan yrityksiä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja sekä muita organisaatioita, jotka haluavat yhdessä edistää kiertotaloutta konkreettisin toimin.

Kiertotalousklusteri keskittyy alkuvaiheessa erityisesti rakentamisen kiertotalouden edistämiseen, koska Helsingin kaupungilla on siinä vahva rooli tilaajana, rakennuttajana ja rakentajana. Esimerkiksi materiaalivirtojen hallinta ja hyödyntäminen edellyttävät monialaista kehittämistä sekä koordinoitua yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lisäksi digitaalisilla ratkaisuilla ja alustapalveluilla on suuri merkitys kiertotalouden ja siihen perustuvan uuden liiketoiminnan edistämisessä.

Rakennusalan yrityksistä suuri osa toimii pääkaupunkiseudulla tai laajemmalla metropolialueella. Metropolialueen materiaalivirrat ovat suuret ja toiminnot sijaitsevat melko lähellä toisiaan, jolloin materiaalien kuljetuskustannukset ovat kohtuullisia. Lisäksi kiertotalouden uusia ratkaisuja kehittävistä ja tarjoavista toimijoista merkittävä osa toimii pääkaupunkiseudulla. Siksi metropolialueella jos missä voivat materiaalien uudelleenkäyttö, kierrätys ja jalostus uusiomateriaaliksi kehittyä kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Ensimmäiset kehittämistoimenpiteet jo käynnistymässä

Kiertotalouden klusteriohjelmaan osallistuvat toimijat edistävät yhdessä rakennusmateriaalien sekä rakennusosien kierrätystä ja saatavuutta. Yhtenä ensimmäisistä konkreettisista toimenpiteistä kehitetään materiaalien kierron toimintamallia Vattuniemen pilottikohteissa. Alueella on 16 purettavaa kiinteistöä, jotka ovat yksityisten yritysten omistuksessa. Tilalle tullaan rakentamaan pääosin asuinrakennuksia. Pilottihankkeessa tarkastellaan, miten purkukartoitusten ennakointi vaikuttaa rakentamisen kiertotalouteen sekä kehitetään tietojen avulla materiaalien kierron alustaekosysteemiä. Tavoitteena on ohjata sekä purkutoimintaa että myös materiaalien uudelleenkäyttäjiä kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen.

Kaupunki rahoittaa kolmevuotista klusteriohjelmaa noin 3 miljoonalla eurolla. Ohjelmaa ja sen suunnitelmia esiteltiin online-tilaisuudessa 9. kesäkuuta.

”Tavoitteemme vuodelle 2035 on, että Helsingissä toteutetaan maankäytössä ja rakentamisessa hiilineutraalia kiertotaloutta, jossa luonnonvaroja käytetään säästeliäästi ja elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on alhainen.” Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki kertoi tilaisuudessa.

”Hiilineutraaliustavoitteemme sisältää myös toimitusketjussamme syntyvät päästöt, jotka vastaavat noin 90 prosenttia nykyraportointimme mukaisista päästöistä. Näin ollen materiaalisidonnaisten päästöjen leikkaaminen on meille todella merkittävässä roolissa ja tähän yhtenä keinona olemme tunnistaneet erilaiset kiertotalousratkaisut,” tiivisti Skanskan ympäristöpäällikkö Hanna-Maija Tikka klusteriohjelman tavoitteita yrityksille.

Oletko yrityksesi tai organisaatiosi kiinnostunut liittymään
mukaan klusteriohjelmaan? Ilmoittaudu täällä.

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaisia asioita voi jatkossa seurata osoitteessa https://testbed.helsinki/kiertotalous/.

Helsinki on julkaissut toukokuussa 2020 osana Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaa Kierto- ja jakamistalouden tiekartan. Tiekartan tavoitteista suuri osa liittyy rakentamiseen. Tavoitteiden edistymistä voi seurata Kiertotalousvahti-palvelussa.

Uutisen kuva:
Jätkäsaari on yksi Helsingin suurimmista rakennushankkeista. Jätkäsaaressa
hyödynnetään muun muassa maamassojen kierrätystä. Kuva: Antti Pulkkinen.