Siirry suoraan sisältöön

Helsinki edelleen maailman johtavien ilmastokaupunkien A-listalla

18.11.2021

Ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon ja raportoinnin kerääjä CDP on pitänyt Helsingin johtavien ilmastotyötä tekevien kaupunkien A-luokan listallaan.

Helsinki on yksi vuoden 2021 A-listan 95 kaupungista eri puolilla maailmaa. Listalle päässeet kaupungit saavat tunnustuksen siitä, että osoittavat johtajuutta ilmastotoimissa ja niiden avoimuudessa.

CDP:n listaus perustuu kaupunkien CDP-ICLEI Unified Reporting System -raportointijärjestelmään luovuttamiin ympäristötietoihin. 1 000 kaupunkia raportoi ympäristövaikutuksistaan CDP:lle vuonna 2021.

A-listalle pääsemiseksi kaupungilla on oltava koko kaupungin kattava päästökartoitus, päästövähennystavoite ja uusiutuvan energian tavoite sekä ilmastotoimintasuunnitelma. Kaupungin on myös suoritettava ilmastoriskien ja haavoittuvuuden arviointi ja sillä on oltava ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma. Arviointia on tiukennettu aikaisemmasta.

Helsinki kirittää hiilineutraaliustavoitetta

Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa vuosille 2021–2025 kaupungin hiilineutraaliustavoitetta on kiritetty vuodesta 2035 vuoteen 2030. Uudessa kaupunkistrategiassa niin ikään asetetaan hiilinollatavoite vuodelle 2040. Tämän jälkeen tavoitteena on hiilinegatiivisuus eli se, että Helsingissä hiilidioksidia sidotaan enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään.

Vuodesta 1990 Helsingin kokonaispäästömäärä on pienentynyt vuoteen 2020 mennessä 33 prosentilla. Asukaskohtainen päästömäärä pieneni samalla aikavälillä 49 prosentilla.

Vuonna 2018 hyväksytyn Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman aikana mittavimmat päästövähennyksiin johtavat toimenpiteet on käynnistetty panostuksilla yksityisen asuinrakennuskannan energiaremonttien vauhdittamiseen (Energiarenessanssi-toimintamalli), Helsingin omien toimitila- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuusvaatimusten huomattavalla tiukennuksella, tontinluovutusehtojen tiukentamisella, Helsingin kaupungin omistamien ja rakentamien asuntojen energiatehokkuuslinjauksilla ja lämmityksen tiekarttatyön käyntiin laittamisella.

Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelma tullaan uudistamaan alkuvuoden 2022 aikana.

Vuonna 2000 perustettu CDP (Carbon Disclosure Project) on kansainvälisesti tunnettu voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kerää maailmanlaajuisesti tietoa julkisen ja yksityisen sektorin ilmastotyöstä.

Lisätietoa Helsingin ilmastoteoista