Siirry suoraan sisältöön

Helsinki järjestää YK:n kanssa kestävän kehityksen kansainvälisen työpajan kaupungeille

03.10.2022

Helsingin kaupunki järjestää YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osaston (UN DESA) kanssa yhdessä kansainvälisen työpajatapahtuman maanantaista tiistaihin 3.–4. lokakuuta 2022 kaupungintalolla. Tapahtuman teemana on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGt) toimeenpano kaupungeissa ympäri maailman.

Koska niin suuri osa maailman väestöstä asuu kaupungeissa, paikallishallinnot ovat avainasemassa pyrkiessään saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita vuoden 2030 määräaikaan mennessä. Tästä syystä kaupunkien välinen yhteistyö ja vuoropuhelu maailmanlaajuisesti on menestyksen kannalta ratkaisevaa.

– Helsinki julkaisi oman YK:n kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevän raporttinsa toisena kaupunkina maailmassa vuonna 2019 ja sen jälkeen olemme tehneet kestävästä kehityksestä olennaisen osan kaupunkistrategiaamme. Kokemuksien ja tiedon jakaminen ympäri maailmaa saapuvien kollegoidemme kanssa on meille keino parantaa osaamistamme ja syventää sitoutumistamme YK:n tavoitteisiin yhä edelleen, toteaa pormestari Juhana Vartiainen.

Tapahtuma tuo yhteen asiantuntijoita ja edustajia paikallis- ja seutuhallinnoista useista maailman maista jakamaan kokemuksia sekä oppeja, joita YK:n tavoitteiden paikallisesta soveltamisesta on kerätty. Keskustelut keskittyvät siihen, miten paikallisten sekä alueellisten hallintojen jäsenet tekevät yhteistyötä saavuttaakseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Työpajan tarkoitus on tukea kaikkien osallistujien tietotaidon karttumista jakamalla toimintatapoja tärkeissä aiheissa, kuten toimien koordinointi kaupunkihallinnon sisällä sekä yli sektoreiden tapahtuva yhteistyö. Keskusteltavina teemoina ovat kaupunkitasoisten kestävän kehityksen raporttien laatiminen, näyttöön perustuvat lähestymistavat raporttien kehittämiseen sekä tietoisuuden lisääminen ja sidosryhmien ottaminen mukaan raporttien valmisteluun.

Katso tilaisuuden tallenne (Youtube):

Tilaisuuden esitykset UN DESAn verkkosivuilla


Kuva: Osallistujat kaupungintalolla maanantaina 3. lokakuuta.