Siirry suoraan sisältöön

Helsinki kehittää lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua

07.02.2022

Kaupunginhallitus hyväksyi 7. helmikuuta kokouksessaan lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja osallisuuden edistämisen tavoitteet, mittarit ja johtamisrakenteen kuluvalle strategiakaudelle 2021–2025. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten ääni kuuluu monipuolisesti koko kaupungissa.

Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen nähdään kuluvalla strategiakaudella aiempaa vahvemmin kaikkien kaupungin toimialojen asiana. Huomiota kiinnitetään entistä enemmän osallisuuden kokemuksen vahvistamiseen lasten ja nuorten arjen ympäristöissä. Tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori kokee osallisuutta ja uskoo mahdollisuuksiinsa vaikuttaa.

Kaupunki perustaa lasten ja nuorten osallisuuden ohjausryhmän sekä asettaa kaupunkitasoiset tavoitteet ja mittarit osallisuuden vahvistamiseksi. Osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja monipuolistetaan ja kehitetään tavoitelähtöisesti, yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

Osallisuuden kehittämistyön pohjana on nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin strategiakaudesta 2017–2021 tehty arviointi. Arvioinnin keskeisiä suosituksia olivat siirtyminen toimintolähtöisestä johtamisesta tavoitelähtöiseen johtamiseen: kaupungin tulee selkeämmin määritellä yhteinen suunta ja tavoitteet lasten ja nuorten osallisuuden edistämiselle. Arvioinnissa nostettiin myös esiin, että nuorten tilanteesta, tarpeista ja toiveista kerättyä tietoa tulisi hyödyntää monipuolisemmin yli toimialarajojen. Arvioinnin pohjalta Ruuti-brändistä luovutaan.

Lasten ja nuorten osallisuuden edistämisen kaupunkitasoiset tavoitteet, arviointi ja johtaminen Helsingissä 2021–2025 (pdf)

Jatkopäätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyiden mahdollistamisesta

Kaupunginhallitus teki jatkopäätöksen perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta. Päätös on voimassa 10.2.2022–9.3.2022 tai kunnes asiasta toisin päätetään.

Kaupunginhallitus teki lukuvuoden 2020–2021 aikana kymmenen päätöstä perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja on vuoden 2020–2021 aikana päättänyt poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä 15 kertaa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ottaa filosofian maisteri Marko Karvisen hoitamaan työterveysliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaa määräaikaisesti 1.3.2022 alkaen. Virka täytetään määräaikaisesti palvelutoimintaan liittyvien mahdollisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kuva: Jussi Hellsten, Helsingin kaupunki