Siirry suoraan sisältöön

Helsinki myöntää koronasta elpymiseen 3,5 miljoonan euron lisäavustuksen liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimijoille

08.09.2021

Helsingin kaupunki myöntää 3,5 miljoonan euron lisämäärärahan kulttuurin ja vapaa-ajan toimijoille koronasta elpymiseen. Liikuntaseuroille ja muille alan toimijoille osoitetaan määrärahasta 1,05 M€, nuorison toimijoille 0,33 M€ ja kulttuurin toimijoille 2,12 M€. Avustuksesta päätti Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokouksessaan 7.9.2021.

Määrärahalla tuetaan lisäksi lasten ja nuorten harrastustoiminnan ja tapahtumien toipumista.

”Koronakriisi on koskettanut meistä jokaista ja jokainen meistä on kriisistä kärsinyt. On kuitenkin ihmisryhmiä ja aloja, jotka ovat kärsineet aivan erityisesti koronarajoituksista, jotka ovat olleet myös osittain epäsuhtaisia ja epäoikeudenmukaisia. Koronatilanne on Helsingissä ollut muuta maata vaikeampi. Siksi kaupungin pitää reagoida ja pyrkiä tukemaan erityisesti koronasta kärsineitä aloja, toimijoita ja ihmisiä” toteaa kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Paavo Arhinmäki.

”Nyt myönnettävillä määrärahoilla haluamme tukea taidetta ja kulttuuria, liikuntaseuroja ja lasten sekä nuorten toimintaa palautumaan sille tasolle, millä ne olivat ennen koronapandemiaa. Näillä määrärahoilla tuemme nyt toiminnan uudelleen käynnistämistä, kun rajoituksia lopulta höllennetään. Samaan aikaan on selvä, että tukea koronakriisistä palautumiseen tarvitaan myös jatkossa” Arhinmäki jatkaa.

Liikunta-avustuksia myönnetään esimerkiksi sellaisille helsinkiläisille toimijoille, jotka ovat erityisesti kärsineet toimintaan ja tilojen käyttöön kohdistuneista rajoituksista ja suluista. Nuorisotoimijoille myönnettävän avustuksen tuella pyritään palauttamaan nuorisotyöhön osallistuvien määrä Helsingissä koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

Kulttuurin avustuskokonaisuudessa painotetaan helsinkiläisten yhteisöjen hankkeita, joilla on työllisyyttä ja alan toimijoiden hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Lisäksi painotetaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa tukemalla taiteen perusopetuksen toimijoita ja niiden osalta erityisesti taiteenlajeja, jotka ovat kärsineet eniten korona-pandemian vaikutuksesta opetukseen.

Hakuaika alkaa 20. syyskuuta – infotilaisuuksia tulossa

Avustuksen hakuaika on liikunnan, kulttuurin ja nuorisotoimijoille sama 20.9.–8.10.2021. Liikunta-avustuksen hakijoille pidetään aiheesta kaksi infotilaisuutta ja nuorison ja kulttuurin toimijoille yksi.

Lisätietoa avustuksen myöntämisen kriteereistä ja infotilaisuuksien aikataulusta julkaistaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusten verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan toimiala/fi/avustukset.

Kuva: Helsingin kaupunki / Kim Öhman