Siirry suoraan sisältöön

Helsinki on käynnistänyt hiilineutraalin lämmityksen tiekartan valmistelun

29.06.2021

Energiasektori on isossa murroksessa ja samalla päästöjä vähentävillä toimilla on kiire. Fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi Helsingin lämmitystapoja on välttämätöntä muuttaa voimakkaasti. Hiilineutraalin lämmityksen tiekartan valmistelulla Helsingin kaupunki haluaa varmistaa, että kaupunkiin rakentuu toimiva, hiilineutraali lämmityskokonaisuus, joka mahdollistaa eri toimijoiden osallistumisen ja innovoinnin. Tiekartan valmistelulla pyritään myös tiivistämään kaupunkiorganisaation, kaupungin omistaman energiayhtiö Helenin ja energia-alan asiantuntijoiden yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Helsingin hiilidioksidipäästöistä 58 prosenttia aiheutuu lämmityksestä.

Tiekartan rakentaminen on erityisen tärkeää kokonaiskuvan ja investointikokonaisuuden hahmottamiseksi, jotta kaupunki pystyy jatkossa tekemään tarvittavat linjaukset ja päätökset päästöjen vähentämisen sekä talouden kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun tuloksena kaupunki sai runsaasti ratkaisuehdotuksia lämmityksen päästöjen vähentämiseksi. Ehdotuksia haastekilpailuun saapui yli 250 tiimiltä ympäri maailmaa. Tiekartalla viitoitetaan sitä, millaisten elementtien, osaratkaisujen ja toimenpiteiden pohjalle Helsingin kestävä lämmityskokonaisuus rakentuu. Energiantuotanto muuttuu kaupunkiympäristössä nykyistä hajautetummaksi, jolloin kaupungin rooli kokonaisuuden mahdollistamisessa ja muutoksen hallinnassa korostuu.

”Lämmityksen tiekartta konkretisoi kaupungin aiempaa aktiivisempaa otetta energiapolitiikkaan. Sen avulla pyrimme hahmottamaan pitkän aikavälin kestävämpää lämmitysjärjestelmää mahdollisimman relevanttia ja uusinta tutkittua tietoa hyödyntäen. Tiekartta viitoittaa kaupungin energiapolitiikan suuntaa ja tiivistää yhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa. Energiakäänteessä onnistumalla Helsinki voi toimia kansainvälisenä esimerkkinä ja edelläkävijänä, mikä parantaa myös kaupungin vetovoimaa ja koko Suomen kilpailukykyä”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Tiekarttatyö on aloitettu pyöreän pöydän keskusteluilla, joihin ovat osallistuneet energia-alan parhaat asiantuntijat sekä kaupungin ja Helenin johtoa. Tiekartan valmistelu konkreettiseksi kaupungin energiapolitiikkaa ohjaavaksi asiakirjaksi käynnistyy syksyllä.

Lue lisää Helsinki Energy Challenge -kilpailusta (englanniksi)

Kuva: Paavo Jantunen