Siirry suoraan sisältöön

Helsinki selvittää keinoja liikenteen päästövähennysten nopeuttamiseen

01.06.2022

Hiilineutraaliuteen vuonna 2030 pyrkivä Helsingin kaupunki on selvittänyt liikenteen päästöjen vähenemisen toteutumista. Kaupungin tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä vuoden 2005 tasosta 69 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraali Helsinki -työssä tavoitellaan, että vuonna 2030 liikenteen CO2-päästöjä tuotetaan vain noin 220 000 tonnia. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupungissa on tehty useita ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimenpiteitä, mutta tuoreen selvityksen mukaan kehitys on liian hidasta.

Konsultointiyritys WSP:n tuottama laskelma osoittaa, että nykyisillä toimenpiteillä liikenteen päästöt vähenevät 69 prosentin sijaan vain 39 prosenttia, eikä vuodelle 2030 asetettua tavoitetta saavuteta nykyisillä toimenpiteillä edes vuonna 2040.

”Luvut puhuvat puolestaan. Tilanne näyttää tavoitteen kannalta hyvin synkältä, ja kaupungin on käytettävä nopealla aikataululla koko keinovalikoimaansa, jotta tavoitteiseen voitaisiin päästä”, päästövähennysohjelman johtaja Kaisa-Reeta Koskinen toteaa.

WSP:n tuottama laskelma pohjautuu Helsingin seudun liikennemalliin. Siinä on otettu huomioon kaupungin ilmastotavoitteisiin ja kestävään kasvuun pyrkivät toimet, kuten kaupunkirakenteen tiivistäminen ja raideliikenteen kehittäminen. Lisäksi laskelmassa on huomioitu autokannan uusiutumisen ennuste sekä sähköautojen osuuden kasvu valtakunnallisten ennusteiden mukaisesti.

Vaikka päästöt vähenevätkin merkittävästi, tehdyt päätökset eivät laskelman mukaan ehdi vaikuttaa riittävästi vuoteen 2030 mennessä. Kaupunki aikookin tehdä tänä vuonna selvityksen, jossa esitetään vaikuttavimmat keinot liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi.

Valtaosa liikenteen päästöistä Helsingissä syntyy henkilöautoista. Vaikka raskaan kaluston päästöt ovat ajoneuvokohtaisesti isommat, niiden suorite- eli liikennemäärä on huomattavasti henkilöautoilua pienempi. Yhteensä liikenteen osuus Helsingin kaupungin päästöistä on noin 20 prosenttia.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen arviointi
(pdf)

Uutisen kuva: © Paavo Jantunen