Siirry suoraan sisältöön

Helsinki sulkee osan leikkipuistoista vaikeassa henkilöstötilanteessa

13.09.2022

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula jatkuu Helsingissä sekä suomen- että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Osa suomen- ja ruotsinkielisistä päiväkodeista kärsii tällä hetkellä vaikeasta henkilöstö- ja sijaispulasta.    

Kaupunki on tehnyt viime vuosina lukuisia toimenpiteitä henkilöstön saatavuuden parantamiseksi: varahenkilöitä ja nopean toiminnan apua on lisätty, palkkausta on korotettu ja palkitsemisia tehostettu, urapolkuja on kehitetty systemaattisesti, pätevöitymistä ja täydennyskoulutustarjontaa on lisätty, uusien työntekijöiden perehdytystä on kehitetty, opiskelija- ja oppilaitosyhteistyötä on lisätty sekä vahvistettu myös pedagogiikkaa, viestintää ja rekrytointimarkkinointia. Toimenpiteistä huolimatta kaupungissa on alueita ja yksikköjä, joihin ei ole saatu rekrytoitua riittävästi henkilökuntaa lakisääteisen mitoituksen mukaisesti.  

− Olemme tehneet paljon toimenpiteitä ja tuoneet asiaa laajasti esille, mutta on sanottava, että kaupunki ei täysin yksin pysty ratkaisemaan henkilöstöpulaa, joka näkyy jo yli kaupunkimme, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.   

Akuutin henkilöstövajeen hoitamiseksi ja lakisääteisen varhaiskasvatuksen turvaamiseksi Helsingissä suljetaan leikkipuistoja ja siirretään näiden leikkipuistojen henkilökuntaa päiväkoteihin ajalla 19.9.-21.10. Leikkipuistojen henkilökunta on osaavaa ja ammattitaitoista, lisäksi leikkipuistojen työntekijät saavat perehdytyksen tehtäviinsä päiväkodeissa.  

Suljettavissa leikkipuistoissa ohjattu avoimen varhaiskasvatuksen toiminta, joka ei ole lakisääteistä, mm. kerho-, vauva- ja pikkulapsiperhe- ja avoin iltapäivätoiminta, on suljettuna. Avoimen iltapäivätoiminnan välipalamaksuun esitetään maksuhyvitystä, jonka kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee 13. syyskuuta. Leikkipuistojen ulkotilat ovat käytettävissä. 

− Helsingissä on laaja leikkipuistoverkosto ja poikkeusjärjestelyjenkin aikana avoinna on 46 leikkipuistoa ja kaksi perhetaloa. Leikkipuistojen toiminta on perheille tärkeää ja osa varhaiskasvatusta. Olen erittäin  pahoillani, että joudumme tekemään tämän ratkaisun, toteaa Järvenkallas. 

− Suljetut leikkipuistot avataan luonnollisesti jo aikaisemmin, mikäli henkilöstötilanne helpottaa.

Suljettavat leikkipuistot ja perhetalot ovat: Ruoholahti, Lahnalahti, Nuoli, Trumpetti, Ulvila, Viiri, Laurinniitty, Tullinpuomi, Vallila, Kimmo, Torpparinmäki, Salpausselkä, Unikko, Kurranummi, Rudolf, Tuorinniemi, Puuskakulma, Mellunmäki sekä perhetalot Betania ja Sahrami.

Leikkipuistojen yhteystiedot

Kuva: Konsta Linkola