Siirry suoraan sisältöön

Helsinki tukee Urban 20 -verkoston julkilausumaa

21.06.2021

G20-maiden kaupunkien muodostaman Urban 20 (U20) -kaupunkiverkoston huippukokous oli tarkoitus järjestää Roomassa ja Milanossa 16.–17.6.2021, mutta koronapandemian johdosta kokous on siirretty syyskuuhun 2021. Helsinki on toiminut pormestari Jan Vapaavuoren johdolla verkoston tarkkailijakaupunkina vuodesta 2018 ja varsinaisena jäsenenä maaliskuusta 2021. Vuosittaisessa huippukokouksessa julkistetaan osallistujakaupunkien yhteinen julkilausuma, joka tänä vuonna julkaistiin kokouksen siirtymisestä huolimatta 17.6.2021. Julkilausuma on 28:n kaupungin hyväksymä ja määrä luovuttaa Italian puheenjohtajuuskauden G20-huippukokouksen osallistujille Roomassa 30.–31.10.2021.

Kaupungeilla on merkittävä rooli koronapandemiasta palautumisessa ja Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisessa. U20-kaupunkien johto korostaa kestävän kehityksen tavoitteita muun muassa covid-19-elvytysrahoituksen kohdentamisessa. Lisäksi nähdään, että valtakunnallisen ja paikallisen hallinnon välistä yhteistyötä on tiivistettävä muun muassa julkisten palvelujen yhdenvertaisen toteutumisen takaamiseksi.

”Urban 20 -kaupunkiverkosto on yksi tärkeimpiä kaupunkien verkostoja ja on merkittävää, että Helsinki aloittaa nyt työnsä verkoston täysjäsenenä oltuaan mukana vuodesta 2018. Helsingillä on verkostossa edelläkävijän rooli muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, kestävässä kehityksessä sekä avoimessa ja osallistavassa päätöksenteossa. Tänä vuonna verkosto haastaa G20-maita vahvistamaan kaupunkien roolia vihreän ja oikeudenmukaisen elpymisen mahdollistajana. Onnistunut vaikuttaminen G20-maiden ohjelmaan edistää paikallishallinnolle merkittävien teemojen nousemista globaalille agendalle”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Tänä vuonna U20-julkilausuman pääsisällöt keskittyvät yhteisöjen toimintaan, planeettamme tulevaisuuteen ja talouteen. Tavoitteiksi julkilausumassa nostetaan seuraavat pääteemat:

  • yhteiskunnan, kulttuurialan ja julkisten palvelujen sekä yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen koheesion vahvistaminen.
  • investoinnit vihreään ja oikeudenmukaiseen elpymiseen, COP26-ilmastosopimusta edeltävät nopeutetut ilmastotoimet, hyvinvointia ja ilmastotavoitteita tukeva rakentaminen sekä ilmastotavoitteita tukevat muutokset elintarviketuotannossa.
  • tulevaisuuden työelämän muutoksiin sopeutuminen, paikallisen demokratian ja talouden vahvistaminen sekä yksilöiden digitaalisten oikeuksien suojaaminen.

Taustatietoa

Helsinki on toiminut G20-maiden kaupunkien muodostamassa Urban 20 (U20) -kaupunkiverkostossa vuodesta 2018. Helsinki toimi aluksi verkoston tarkkailijakaupunkina ennen liittymistään osallistujakaupungiksi kaupunginhallituksen päätöksellä 8.3.2021.

U20-verkosto on perustettu vuonna 2017 Pariisin ja Buenos Airesin pormestareiden aloitteesta yhteistyössä C40-ilmastoverkoston ja UCLG-kaupunkiverkoston (United Cities and Local Governments) kanssa. Verkoston tavoitteena on nostaa kaupungeille tärkeitä globaaleja teemoja maailman keskeisten maiden muodostaman G20-ryhmän asialistalle. Verkoston muodostumisen taustalla on selvästi nähtävissä myös kaupunkien merkityksen kasvu kansainvälisen politiikan toimijoina.

Lisätietoa

Urban 20
Urban 20 -julkilausuma 2021 (englanniksi)
Urban 20 -mediatiedote 17.6.2021 (englanniksi)

Kuva: 110th Street Productions