Siirry suoraan sisältöön

Helsinki varautuu varhaiskasvatuksen haastavaan henkilöstötilanteeseen useilla toimenpiteillä

22.12.2021

Vuoden 2022 alussa Helsingissä aloittaa noin 1200 uutta lasta varhaiskasvatuksessa. Henkilöstötilanne on haastava ja Helsinki valmistautuu lukuisilla uusilla toimenpiteillä varmistamaan henkilöstön saatavuuden. Helsingin kaupungin päiväkodeissa on lapsia noin 27 000.

Helsingissä henkilöstötilannetta parannetaan lisäämällä edelleen varahenkilöitä ja kehittämällä henkilöstön palkitsemista. Lisäksi panostetaan perehdytykseen ja mentorointiin ja lisätään johtamisresurssia isoihin yksiköihin.

Vuoden alun tilanteeseen valmistaudutaan myös sulkemalla noin 10 leikkipuistoa tammikuun ajaksi. Leikkipuistojen henkilöstö siirtyy päiväkoteihin määräaikaisesti. Leikkipuistojen iltapäivätoiminnan lapset ohjataan muihin alueen leikkipuistoihin ja kerhotoiminta on osittain tauolla. ”Tarkastelemme tilannetta kokonaisuutena ja tiedotamme asiasta paikallisesti leikkipuistoissa. Leikkipuistot ovat tärkeä osa helsinkiläisten arkea ja varhaiskasvatustyötä ja teemme työtä sen eteen, että tämä ratkaisu jäisi hyvin lyhytaikaiseksi,” toteaa vs. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen.

Yhtenä uutena toimenpiteenä haastavaan henkilöstötilanteeseen Helsingin kaupunki nostaa kannustuspalkkiota ja maksaa sen jatkossa uusille varhaiskasvatuksen opettajille, varhaiskasvatuksen erityisopettajille sekä varhaiskasvatuksen kiertävälle erityisopettajalle. Palkkiosta maksetaan työsuhteen alussa 1000 euroa ja toinen 1000 euroa, kun vakinaista työsuhdetta on kulunut 6 kuukautta samassa yksikössä.

”Pyrimme palkkion korottamisella saamaan lisää henkilöstöä varhaiskasvatusyksiköihin ja näin parantamaan varhaiskasvatuksen henkilöstötilannetta. Palkkio maksetaan myös niille vuoden 2022 aikana vakinaistetuille, jotka ovat aiemmin työskennelleet kaupungilla määräaikaisina kyseisissä tehtävissä”, Lehtonen kertoo.

”Ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa palkkio koskee myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa palkkion myöntämiseen myös lastenhoitajalle päädyttiin erityisen haastavan rekrytointitilanteen vuoksi”, sanoo palvelukokonaisuuden johtaja Niclas Grönholm.

”Näillä eri ratkaisuilla turvaamme varhaiskasvatuksen uusille lapsille vuoden vaihteessa. Olemme rekrytoineet uutta henkilöstöä aktiivisesti, mutta tämä syksy on ollut poikkeuksellisen haastava. Jatkamme rekrytointia edelleen ja puramme leikkipuistojen sulkemiset heti kun se on mahdollista.”, toteaa toimialajohtaja Satu Järvenkallas.