Siirry suoraan sisältöön

Helsinkiläiset kokevat kotikaupunkinsa edelleen turvalliseksi

12.05.2022

Helsinkiläisten kokemus oman asuinalueen turvallisuudesta on pysynyt korkealla tasolla. Vuoden 2021 lopulla Helsingin kaupungin ja poliisin toteuttamassa turvallisuustutkimuksessa 92 prosenttia kaikista vastaajista kokee, että oma asuinalue on yleisesti ottaen turvallinen paikka.  

Tutkimuksessa kysyttiin myös, kuinka turvalliseksi oma asuinalue koetaan iltamyöhällä. Yhteensä 76 prosenttia vastaajista kokee oman asuinalueen turvallisena myös myöhään viikonloppuiltaisin. Edellisellä tutkimuskerralla vuonna 2018 hieman useampi, noin 80 prosenttia vastaajista, koki asuinalueensa turvallisena myös myöhään viikonloppuiltoina. 

– Helsinki haluaa olla kaupunki, jossa jokaisella on mahdollisuus elää turvallista ja viihtyisää elämää. Kaupunkistrategiassa kiinnitämme huomiota kaupunginosien omaleimaisuuden vaalimiseen ja kehittämiseen asukkaita kuuntelemalla. Toteutettu turvallisuuskysely tarjoaakin meille arvokasta tietoa tavoitteidemme tueksi, sanoo pormestari Juhana Vartiainen.

Eroa naisten ja miesten kokemassa turvallisuudessa 

Helsingin keskusta koettiin uusimmassa turvallisuustutkimuksessa vähemmän turvalliseksi kuin vuonna 2018. Nyt hieman yli puolet vastaajista, 54 prosenttia, piti keskustaa turvallisena myöhään viikonloppuiltaisin. Edellisellä tutkimuskerralla tätä mieltä oli 64 prosenttia.  

Eroa saattaa selittää se, että tuorein kyselyaineisto on kerätty koronapandemian aikana, jolloin keskustaa on muutenkin vaihtelevan tautitilanteen takia vältelty osin normaalia enemmän. 

Vaikka kokonaiskuva kaupunkilaisten turvallisuuskokemuksista onkin positiivinen, naisten ja miesten kokemukset oman asuinalueen turvallisuudesta ovat yhä varsin erilaisia. Miehistä 85 prosenttia piti asuinaluettaan turvallisena myöhään viikonloppuiltoina, naisista 67 prosenttia. Vastaavasti vain seitsemän prosenttia miehistä oli sitä mieltä, että oma asuinalue on kyseisinä aikoina turvaton, ja naisista 18 prosenttia. Myös Helsingin keskustassa viikonloppuiltaisin liikuttaessa miesten kokemus oli turvallisempi kuin naisten. 

Helsingin turvallisuustutkimus selvittää kaupunkilaisten kokemuksia turvallisuudesta 

Helsingin turvallisuustutkimuksessa selvitetään kolmen vuoden välein kaupunkilaisten kokemuksia turvallisuudesta esimerkiksi omalla asuinalueellaan ja kaupungin keskustassa. Aineisto ja siitä tehtävät analyysit keskittyvät kaupunkilaisten arkeen ja konkreettisiin asioihin etenkin omalla asuinalueella, joihin erilaiset kansainväliset tilanteet eivät oletettavasti vaikuta merkittävästi. Turvallisuustutkimusta on toteutettu lähes samanmuotoisena jo noin kahdenkymmenen vuoden ajan.  

Uusin tutkimusaineisto koottiin loppuvuodesta 2021 ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, joten tuloksista eivät näy sodan mahdolliset vaikutukset kaupunkilaisten turvallisuuskokemuksiin. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Helsingin 15–79-vuotiaat. Kyselylomake lähetettiin 7 818 henkilölle, joista 3 980 vastasi. Tutkimuksen toteuttivat Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisi.  

Nyt julkaistu analyysi on osa tutkimussarjaa, jonka tutkimusartikkeli julkaistaan Kvartti-lehdessä. Turvallisuustutkimuksen uusimmasta aineistosta tuotetaan tarkentavia analyysejä kevään ja kesän aikana.  

Lisätietoja: 

Turvallisuustutkimus

Kvartti-lehden tutkimusartikkeli